Circulația în Italia cu o mașină înmatriculată în altă țară și documentele pe care trebuie să le ai la bord

Codul Rutier italian a suferit la începutul lunii decembrie a anului trecut o serie de modificări, prin introducerea unor noutăți importante în ce privește circulația vehiculelor înmatriculate în străinătate. Se interzice astfel, conform art.93, persoanelor care au stabilită rezidența în Italia de mai mult de 60 de zile, de a conduce vehicule înmatriculate în alte state.

Fac excepție, deci pot circula pe teritoriul italian cazurile limitate și documentate, legate de
vehiculele în leasing, închiriate sau date în comodat angajaților sau colaboratorilor din partea unor firme care nu au sediul legal în Italia.

Dacă vehiculul este în leasing, închiriat de la o societate care nu are sediul legal pe teritoriul Italiei sau este înregistrat în evidențele unei firme din afara granițelor acestei țări, șoferul va trebui să aibă la bordul mașinii și să prezinte la cererea organelor de control următorul document, conform Circularei nr. 300 din 10.01.2019 a Departamentului Siguranță Publică din cadrul Ministerului de Interne italian:

Documentul care trebuie să fie la bordul mașinii (Pag. 22-26 a Circularei 300/10.01.2019)

1.Se consideră valabil orice document în limba italiană (inclusiv copia contractului de leasing sau de încheiere pe termen lung), semnat de proprietar, cu dată certă, din care să rezulte titlul concesionării (adică închiriere, leasing sau comodat în numele persoanei în cauză) și durata folosinței vehiculului. În cazul vehiculului în comodat unui angajat sau colaborator cu reședința în Italia, documentul care trebuie să fie la bord este contractul de comodat înregistrat pe numele angajatului sau al colaboratorului.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

2.Documentul trebuie să conțină în mod expres indicarea identității locatarului autorizat să
circule (fie el persoană fizică sau juridică) sau a comodatarului rezident în Italia (comodatul fiind admis evident doar în cazul persoanelor fizice).

3.Titlul în baza căruia persoana posedă vehiculul condiționează în mod semnificativ legitimitatea de a conduce. În cazul în care sunt impuse de către locator sau comodant interdicții de utilizare în anumite feluri (de ex. interdicție de subînchiriere sau transfer către un terț a comodatului), persoana care încalcă aceste limitări nu mai deține titlul legal în conformitate și în sensul normei în chestiune.

4.Documentul trebuie să fie în permanență la bordul vehiculului în timpul circulației și prezentat la solicitare în cazul tuturor controalelor din trafic.

5.Documentul nu trebuie să fie prezentat în original. Poate fi și în copie, atâta timp cât respectă condițiile impuse, și mai ales prezența datei certe. Dovada datei certe trebuie prezentată în original și nu în copie.

6.Actul poate fi prezentat inclusiv în format digital, cu condiția să respecte regulile Codului pentru Administrația Digitală. Actul trebuie, așadar, să aibă semnătura digitală și data certificată sau care poate fi certificată în mod digital.

Data certă a documentului

De asemenea, data certă a documentului reprezintă instrumentul fundamental pentru a defini legitimitatea titlului de posesie a vehiculului și opozabil terților și acest lucru a fost impus, în mod evident, pentru a evita abuzuri în utilizarea vehiculului. Data certă, de fapt, permite
demonstrarea din punct de vedere juridic faptul că documentul a fost întocmit cu certitudinea sau că oricum acesta exista la o anumită dată, și în mod special, înainte circulației pe teritoriul italian. Aceasta este necesară, în scop probatoriu, doar cu referire la cazurile în care semnăturile conținute în document nu sunt legalizate.

Persoane autorizate să conducă vehiculul în concesiune

Vehiculul închiriat sau în comodat, în cazurile sus menționate, poate fi condus doar de către
persoana care are dreptul, potrivit documentului cu dată certă.

Lipsa documentului la bord

În cazul unui vehicul în concesiune sau în comodat unui angajat sau colaborator, și în lipsa unui document care să ateste dreptul de utilizare la bordul vehiculului în momentul controlului poliției, se procedează în felul următor:

Utilizarea vehiculului se consideră a fi în sarcina șoferului. Acest lucru înseamnă că acesta
este obligat în mod ferm să răspundă încălcărilor, iar în cazul în care nu va putea face dovada  titlului de posesie în vederea circulației, va fi considerat responsabil pentru încălcarea art. 93 paragraful 7 bis din Codul Rutier.

Se aplică o sancțiune administrativă prevăzută de către art. 93, paragraful 7-ter (plata unei
sume între 250 euro și 1000 euro) șoferului autovehiculului.

Pe site-ul Ambasadei României din Italia veți putea găsi o serie de clarificări privind modalitățile de aplicare a prevederilor legale ale Codului Rutier italian.