Cum poți obține daune morale în Italia dacă ți-au fost rănite valorile care definesc personalitatea umană

Daunele morale constau în atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea umană, valori care se referă la existenţa fizică a omului, la viaţă, la sănătate şi integritate corporală, la cinste, la demnitate, onoare, prestigiu profesional şi alte valori similare.

Daunele morale sunt exprimate prin suferință psihologică și se manifestă uneori prin tulburări psihice, suferință interioară sau lezare a demnității și integrității morale a individului

Este unanim acceptat că, în timp ce drepturile patrimoniale (materiale) au un conţinut economic, evaluabil în bani, drepturile personale nepatrimoniale (morale) au un conţinut care nu poate fi exprimat material, având în vedere că ele vizează componente ale personalităţii umane (dreptul la viaţă, la integritate fizică, la onoare şi demnitate).

Chiar dacă valorile morale nu pot fi evaluate în bani, atingerile aduse acestora îmbracă forme concrete de manifestare, iar instanţa are astfel posibilitatea să aprecieze intensitatea şi gravitatea lor şi să stabilească dacă şi în ce cuantum, o sumă de bani este potrivită pentru a repara prejudiciul moral produs. Judecătorul apreciază, de la caz la caz, dacă prejudiciul trebuie reparat sub formă bănească şi în ce valoare, sau, dimpotrivă, dacă nu trebuie astfel reparat întrucât gravitatea sa nu justifică o asemenea măsură.

Cum se despăgubesc daunele morale în Italia?

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Daunele morale pot fi obținute prin mediere (dacă ambele părți acceptă această posibilitate). În cazul în care persoana nu este dispusă să plătescă daune morale, trebuie mers în instanță (cerere de chemare în judecată) și deschis proces cu ajutorul unui avocat. În funcție de probe, apărare și opinia judecătorului, daunele morale pot fi obținute sau nu, de la caz la caz, specifică site-ul La legge per tutti.

Daunele morale pot fi compensate numai dacă există dovezi elocvente: certificate medicale, martori credibili, alte documente.

Exemplu: Mario face zgomot în timpul nopții trezindu-l pe vecinul George care locuiește la parter. George, pe lângă un ordin de încetare a hărțuirii, ar putea cere despăgubiri morale doar prin demonstrarea faptului că a suferit un prejudiciu în urma insomniei, de exemplu. Daunele morale suferite de George ar putea fi demonstrate cu un certificat medical care atestă insomnie, slăbiciune, depresie, dificultate de concentrare la locul de muncă, etc.

Daune morale suferite în urma unui accident rutier și cum sunt evaluate ele

Daunele morale în acest caz sunt acele despăgubiri acordate pentru a compensa traumele afective, psihice, durerea fizică, dar și cea psihică suferite ca urmare a accidentului rutier.

De asemenea, daunele morale pot cuantifica și beneficiul nerealizat prin lipsa de la locul de muncă, intervenția unei incapacități de a mai lucra ulterior accidentului, încadrarea într-o clasă de handicap din cauza unei infirmități suferite în acel accident, etc.

În ceea ce privește evaluarea acestora, cuantificarea prejudiciului moral nu este supusă unor criterii legale de determinare, ci este apreciată de instanța de judecată în funcție de consecințele negative suferite de cei implicați, de măsura în care le-a fost afectată viața familială, situația profesională, etc.

@rotalianul