Cursurile de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească (LCCR) în Italia pentru anul școlar 2019/2020

Reuniunea anuală a profesorilor de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR) din Italia, organizată de conducerea Institutului Limbii Române (ILR), la 10 septembrie 2019, la sediul Accademia di Romania, a constituit un prilej de evaluare, de către toți actorii implicați în acest proiect de succes a bunelor practici în domeniu, precum și a metodologiei utilizate, se arată pe site-ul Amabasadei României în Italia.

La mai bine de 12 de ani de la lansarea în Italia, programul LCCR, realizat de ILR cu sprijinul Ambasadei României la Roma, este un proiect ajuns la maturitate, care contribuie la păstrarea identității lingvistice și culturale a tinerelor generații de români din Italia, prin asigurarea continuității predării limbii române în școlile cu o prezență numeroasă a copiilor români.

Cadre didactice implicate în predarea cursurilor LCCR – Italia. Foto: Ambasada României în Italia

Cursul LCCR este gratuit și se adresează tuturor elevilor români, italieni sau de orice altă naționalitate.

Acesta cuprinde elemente de:

  • Limba și literatura română;
  • Istoria poporului român;
  • Geografia României;
  • Elemente de scriere creativă, traducere și adaptare;
  • Elemente de interculturalitate;
  • Tradiții și obiceiuri în contextul european.

Durata cursului este de la începutul anului școlar până la sfârșitul acestuia, cu respectarea structurii anului școlar din școala care-l găzduiește.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Nivelul preșcolar: minim 7 înscriși;
Școala primară, gimnaziu și liceu: minim 15 înscriși.

Se desfășoară o dată pe săptămână, 2 ore, sub formă de lecții interactive și activități practice, schimb cultural cu unități școlare din România.

Oferta educațională pentru anul școlar 2019/2020 în Italia o puteți consulta aici. Aceasta cuprinde informații precum localitatea și unitatea de învățământ unde se vor desfășura cursuri de limba română, precum și numele cadrului didactic implicat. Pentru înscrieri contactați cadrul didactic din zona în care doriți să participați la curs.

Cursul LCCR este un proiect internaţional, dezvoltat în cadrul unui parteneriat între Ministerul Educaţiei din România şi alte state membre UE. Acesta se desfășoară într-un format de 2 ore pe săptămână, în baza unei programe și este predat de profesori calificați, selectați prin concurs din rândul comunității. Selecţia, evaluarea, monitorizarea şi plata acestora este asigurată de Institutul Limbii Române. Pe lângă orele de curs, profesorii și elevii sunt implicați în activități culturale, de promovare a culturii și civilizației românești în mediile educaționale și în comunitățile din țările de adopție.

Prin cultivarea limbii române în forma ei standard, vorbitorii de vârstă şcolară îşi păstrează legătura cu spiritualitatea românească şi sunt la rândul lor ambasadori ai limbii şi culturii româneşti în mediile în care trăiesc şi în care vor lucra. De asemenea, frecventarea cursului facilitează reintegrarea elevilor în sistemul românesc de învăţământ în cazul revenirii în ţară.

Elevi la cursurile LCCR din Italia. Profesor: Angela Nicoară