De ce cardul european de sănătate este mai avantajos decât asigurarea privată de sănătate

Cardul european de sănătate permite cetățenilor români să beneficieze de asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţă pe teritoriul Uniunii Europene, dar şi în ţări precum Islanda, Lichtenstein, Norvegia sau Elveţia. Cardul poate fi obţinut în cel mult şapte zile de la data solicitării, informează Adevărul.

Cardul poate fi deţinut de toţi cetăţenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, câtă vreme aceştia fac dovada achitării la zi a contribuţiei la Sănătate. El acoperă strict urgenţele ivite în afara ţării.

Unii cetățeni români au în paralel chiar şi o asigurare medicală privată, dar avantajul major al cardului european, în opinia specialiştilor, este că tratamentul în urgenţă este gratuit, tranzacţiile urmând a fi făcute direct între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi autoritatea similară din celălalt stat implicat în acest proces.

Însă, pentru a obţine documentul, persoana interesată este nevoită să depună, în scris, către casa de asigurări de care aparţine, o solicitare la care anexează o copie a cărţii de identitate sau a certificatului de naştere. De asemenea, asiguratul trebuie să facă dovada calităţii de asigurat pe ultimii cinci ani. Documentele pot fi trimise prin poştă sau prin curier. Ulterior, asiguratul intră în posesia cardului în termen de şapte zile de la data înregistrării în sistem a cererii, el nefiind obligat să achite vreo sumă la eliberarea documentului electronic. Asta pentru că atât costul de producţie cât şi cel de distribuire a cardului european de sănătate sunt suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS).

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Documentele necesare obţinerii cardului european de sănătate pot fi trimise şi prin poştă sau servicii de curierat însă nu şi prin e-mail sau fax, dat fiind faptul că ele conţin date cu caracter personal.

Cardul european versus asigurarea privată de sănătate

O parte din români optează pentru asigurarea privată de sănătate şi nu pentru cardul european atunci când pleacă în străinătate. Spre deosebire de cardul european, asigurarea de sănătate privată le dă posibilitatea posesorilor să aleagă orice spital sau orice clinică privată sau publică din statul în care s-au deplasat. Diferenţa este că posesorul trebuie să aibă bani asupra lui, costurile urmând să-i fie decontate de asigurator abia la revenirea în ţară.

Distribuie acest articol