Demisia, concedierea și lichidarea (TFR) pentru personalul casnic din Italia: îngrijitoare, menajere, bone

În cazul personalului care lucrează în domeniul casnic (îngrijitoare, menajere, bone etc.), raportul de muncă poate înceta prin libera voinţă a lucrătorului (demisia) sau a angajatorului (concediere), cu condiţia să se dea un preaviz legal celeilalte părţi.

Termenul minim acordat îngrijitoarei, menajerei sau bonei de angajator, în caz de concediere, este stabilit prin lege, conform art.40 din Contractul Colectiv Național de Muncă. În funcție de vechimea acumulată la locul de muncă respectiv, angajatorul este obligat să aducă la cunoștința lucrătoarei decizia sa de a o concedia cu o anumită perioadă de timp înainte. În cazul lucrătorilor din sectorul casnic, angajatorul nu este obligat însă să justifice motivul concedierii.

În orice caz, pentru raportul de muncă cu activitate mai mare de 24 de ore pe săptămână preavizul va trebui să fie de:

  • 15 zile calendaristice, până la cinci ani de vechime în muncă la acelaşi angajator;
  • 30 de zile calendaristice, peste cinci ani de vechime în muncă la acelaşi angajator.

Pentru raportul de muncă cu activitate de până la 24 de ore pe săptămână, preavizul va trebui să fie de:

  • 8 zile calendaristice, până la doi ani de vechime în muncă;
  • 15 zile calendaristice, peste doi ani de vechime în muncă.

Atenție! Aceste termene se reduc cu 50% în cazul demisiei din partea lucrătorului.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

În lipsa preavizului din partea angajatorului, se va plăti lucrătorului o indemnizaţie egală cu retribuţia corespunzătoare perioadei de preaviz respective. În schimb, în caz de demisie, lucrătorului care nu lucrează în perioada de preaviz, îi este reţinută din lichidare suma care i-ar fi revenit în această perioadă.

Retribuția la sfârșitul raportului de muncă (TFR):

Când încetează raportul de muncă, prin concediere sau prin demisie, lucrătorul din domeniul casnic are întotdeauna dreptul la lichidare, chiar dacă munca este temporară, discontinuă şi de puţine ore pe săptămână. Este valabil şi în cazul încetării raportului de muncă în timpul perioadei de probă.

Conform informațiilor transmise de INPS, pentru a calcula sumele datorate cu titlu de retribuţie la sfârşitul raportului de muncă (TFR) trebuie să se ţină cont de retribuţia lunară, de al treisprezecelea salariu şi, pentru lucrătorul care consumă două mese pe zi şi doarme în casa angajatorului, indemnizaţia substitutivă pentru cazare şi masă.

Lichidarea fracționată: Legea permite ca TFR să fie plătită în fiecare an, dacă acest lucru este cerut de lucrător sau de angajator, cu acordul celuilalt. În orice caz, legea prevede ca, după 8 ani de serviciu, lucrătorul să aibă dreptul la o plată anticipată egală de 70% din TFR.

Pe lângă plata lichidării, personalul casnic mai are dreptul la sfârșitul raportului de muncă să primească:

  • Plata retribuţiei pentru ultima lună lucrată, salariul propriu-zis;
  • Fracţiunea din al 13-lea salariu, dacă nu a fost acordată (tredicessima);
  • Plata concediului de odihnă neefectuat (ferie).

În cazul refuzului angajatorului, în vederea obţinerii recunoaşterii drepturilor potrivit legislaţiei în vigoare, lucrătorul poate demara procedura facultativă de conciliere (este necesar să se adreseze Direcţiei Teritoriale de Muncă, unde trebuie să depună o cerere) sau să se încerce soluţionarea problemei de muncă pe cale sindicală. Este important ca lucrătorul să dețină documente doveditoare şi martori (inclusiv datele de contact ale acestora).