Demisia de la un loc de muncă din Italia și preavizul necesar. Condițiile în care se poate demisiona pentru justă cauză

În Italia vă puteţi depune demisia fără să prezentaţi o justificare, respectând doar obligaţia preavizului, raportul de muncă putând înceta prin libera voinţă a muncitorului sau a angajatorului.

În caz de concediere, pentru raportul de muncă cu activitate mai mare de 24 de ore pe săptămână, preavizul va trebui să fie de:

 • 15 zile calendaristice, până la cinci ani de vechime în muncă la acelaşi angajator;
 • 30 de zile calendaristice, peste cinci ani de vechime în muncă la acelaşi angajator.

Pentru raportul de muncă cu activitate de până la 24 de ore pe săptămână, preavizul va trebui să fie de:

 • 8 zile calendaristice, până la doi ani de vechime în muncă;
 • 15 zile calendaristice, peste doi ani de vechime în muncă.

Perioada de preaviz se înjumătăţeşte în cazul demisiei angajatului.

În lipsa preavizului din partea angajatorului se va plăti lucrătorului o indemnizaţie egală cu retribuția corespunzătoare perioadei de preaviz.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

În schimb, în caz de demisie, lucrătorul care nu lucrează în perioada de preaviz, îi este reţinută din lichidare suma care i-ar fi revenit în această perioadă.

Există şi posibilitatea ca angajatorul să recunoască doar din punct de vedere economic zilele de preaviz, inclusiv indemnizaţia de casă şi masă pentru menajerele și îngrijitoarele „la post fix”, iar lucrătorul să părăsească imediat locul de muncă la cererea angajatorului.

Demisia poate fi prezentată în formă liberă, dacă în contractele colective de muncă nu sunt alte indicaţii în acest sens.

Când încetează raportul de muncă, prin concediere sau prin demisie, muncitorul are întotdeauna dreptul la lichidare sau TFR, chiar dacă munca este temporară, discontinuă şi de puţine ore pe săptămână.

Demisia pentru justă cauză:

În prezent, potrivit dispoziţiilor legale, lucrătorul are dreptul să îşi dea demisia pentru justă cauză, fără a respecta perioada de preaviz, ceea ce nu implică neacordarea indemnizaţiei de înlocuire a preavizului. Art. 2119 din Codul Civil („Fiecare dintre părţile interesate poate renunţa la contract… pe perioadă nedeterminată, atunci când există un motiv din cauza căruia să nu fie posibilă continuarea, chiar şi provizorie, a raportului…”) lasă jurisprudenţei sarcina de a dezvolta cazurile particulare de „justă cauză”.

Institutul Naţional pentru Protecţie Socială (INPS), stabileşte, că lucrătorii pot demisiona din justă cauză” din următoarele motive:

 • neplata drepturilor salariale;
 • lucrătorul a fost hărţuit sexual la locul de muncă;
 • atribuţiile lucrătorului au fost modificate în mod agravant;
 • hărţuire socio-profesională;
 • variaţii însemnate ale condiţiilor de muncă, în urma cesiunii firmei către alte persoane (fizice sau juridice);
 • schimbarea locului de muncă de la un sediu la altul, fără să existe „motive tehnice, organizatorice şi productive dovedite”, prevăzute prin art. 2103 din Codul Civil;
 • comportament jignitor al personalului ierarhic superior.

Înainte de a prezenta demisia către angajator pentru „justă cauză”, este indicat să contactați un avocat pentru a fi siguri de temeinicia motivelor expuse de dumneavoastră.

INPS poate recunoaşte acordarea indemnizaţiei de şomaj numai în cazul în care există unul din motivele indicate prin jurisprudenţă. Conform sentinţei Curţii Constituţionale nr. 269/24 iunie 2002, demisiile pentru cauză justă, determinând o stare de şomaj involuntar, nu exclud acordarea indemnizaţiei ordinare de şomaj.

INPS, prin circulara nr. 163/2003 a evidențiat care sunt documentele pe care lucrătorul trebuie să le prezinte institutului, în acest sens. În special, lucrătorul trebuie să îndeplinească stagiul de cotizare obligatoriu şi să anexeze cererii, documentaţie din care să rezulte voinţa acestuia de a se „apăra în justiţie” referitor la comportamentul ilicit al angajatorului (somații, plângeri, denunțuri, citaţii, recurs în regim de urgenţă potrivit art. 700 din Codul de Procedură Civilă, sentinţe, etc., împotriva angajatorului, precum şi orice alt document adecvat) luându-și angajamentul să comunice rezultatul conflictului judiciar sau extrajudiciar.

În cazul în care nu sunt recunoscute motivele de justă cauză a demisiei, INPS îşi va recupera de la lucrător sumele acordate cu titlu de indemnizaţie de şomaj.

Procedura de transmitere electronică  a demisiei sau a deciziei de încetare a raporturilor de muncă prin acordul părților a devenit obligatorie în Italia începând cu 12 martie 2016. Formularele, precum și regulile de completare și transmitere către angajator sunt reglementate prin Decretul Ministerial din 15 decembrie 2015, publicat în Gazzetta Ufficiale nr. 7/2016.

Pentru a putea folosi această procedură trebuie să vă înregistrați pe site-ul INPS, să solicitați o parolă (PIN), care este trimisă prin poștă, să completați un formular, să accesați site-ul Cliclavoro și, după introducerea mai multor date, să trimiteți demisia către angajator.