Demisia pentru justă cauză în Italia, motivele pentru care poate fi invocată pentru a se primi șomaj

Potrivit dispoziţiilor legale, lucrătorul are dreptul în Italia să îşi dea demisia pentru justă cauză, fără a respecta perioada de preaviz, ceea ce nu implică neacordarea indemnizaţiei de înlocuire a preavizului.

Institutul Naţional pentru Protecţie Socială (INPS), prin Circulara nr. 163/2003 stabileşte, pornind de la ceea ce s-a stabilit prin jurisprudenţă, că lucrătorii pot demisiona „din justă cauză” din următoarele motive:

  • neplata din partea angajatorului a drepturilor salariale;
  • lucrătorul a fost hărţuit sexual la locul de muncă;
  • atribuţiile lucrătorului au fost modificate în mod agravant;
  • lucrătorul a suferit la locul de muncă hărţuire socio-profesională (mobbing) – Sentinţa Curţii de Casaţie nr. 143/2000;
  • s-au înregistrat variaţii însemnate ale condiţiilor de muncă, în urma cesiunii firmei către alte persoane (fizice sau juridice) – Sentinţa Curţii Europene de Justiţie din 24 ianuarie 2002;
  • angajatorul a decis schimbarea locului de muncă de la un sediu la altul, fără să existe „motive tehnice, organizatorice şi productive dovedite”, prevăzute prin art. 2103 din Codul Civil – Sentinţa Curţii de Casaţie nr. 1074/1999;
  • lucrătorul a suferit comportament jignitor al personalului ierarhic superior – Sentinţa Curţii de Casaţie nr. 5977/1985.

După demisia pentru justă cauză lucrătorul are dreptul la indemnizația de șomaj

INPS poate recunoaşte lucrătorului acordarea indemnizaţiei de şomaj numai în cazul în care există unul din motivele indicate mai sus. Conform sentinţei Curţii Constituţionale nr. 269/24 iunie 2002, demisiile pentru cauză justă, determinând o stare de şomaj involuntar, nu exclud acordarea indemnizaţiei ordinare de şomaj.

Documente pe care lucrătorul trebuie să le prezinte la INPS pentru a primi șomaj

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Lucrătorul trebuie să îndeplinească în primul rând condițiile privind stagiul de cotizare obligatoriu şi să anexeze cererii, documentaţie din care să rezulte voinţa acestuia de a se „apăra în justiţie” referitor la comportamentul ilicit al angajatorului (somaţii, plângeri, denunţuri, citaţii, recurs în regim de urgenţă potrivit art. 700 din Codul de Procedură Civilă, sentinţe, etc., împotriva angajatorului, precum şi orice alt document adecvat) luându-şi angajamentul să comunice rezultatul conflictului judiciar sau extrajudiciar.

În cazul în care nu sunt recunoscute motivele de justă cauză a demisiei, INPS îşi va recupera de la lucrător sumele acordate cu titlu de indemnizaţie de şomaj.

Şomerul trebuie să se adreseze Centrului de ocupare competent, pentru a se înscrie pe listele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, furnizând informaţii asupra carierei profesionale. În lipsa prezentării lucrătorului la Centrul de ocupare competent teritorial şi a eliberării respectivei declaraţii, persoana respectivă nu va mai figura ca şomer, ci ca persoană care s-a retras din câmpul muncii. Se recomandă solicitarea înscrierii pe listele de mobilitate, anexând documentaţia care să demonstreze prezentarea cererii pentru recunoaşterea cauzei juste.

Sursa articol: Ghidul lucrătorului român în străinătate, material obținut cu sprijinul reprezentanților Ambasadei României în Italia.