Departamentul pentru Românii de Pretutindeni lansează Ghidul de Finanțare nerambursabilă 2020

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a publicat spre consultare Ghidul de finanțare nerambursabilă pe anul 2020, dedicat românilor cu proiecte dedicate diasporei. Documentul este în consultare publică timp de 10 zile începând din 6 februarie, iar cei interesați sunt invitați să își exprime opinia despre conținutul documentului și să participe cu propuneri la adresa de e-mail: proiecte@mprp.gov.ro.

„A sosit momentul în care părerile voastre vor fi ascultate! Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a publicat azi Ghidul de finanțare nerambursabilă 2020! Noi am venit cu unele noutăți, însă, ne dorim ca acest ghid să răspundă nevoilor voastre, motiv pentru care, începând de azi, Ghidul se află în dezbatere publică”, scrie pe pagina de Facebook a DRP.

Vor exista două sesiuni de finanțare a proiectelor:

Prima sesiune este dedicată proiectelor derulate până în luna iulie, precum și celor din domeniile educație și mass-media, care se pot derula pe parcursul întregului an. În cadrul celei de-a doua sesiuni, se transmit proiectele derulate în perioada august-noiembrie, precum și cele care marchează Ziua Națională a României.

Informațiile privind deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și perioadele de desfășurare a acestora se publică pe site-ul SGG-DRP (Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni).

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
  • o asociație va putea depune maxim două proiecte într-o sesiune de finanțare.

Pentru cei care intenționează să depună două proiecte, domeniile alese trebuie să fie diferite, deoarece DRP își dorește să încurajeze un număr cât mai mare de asociații să depună proiecte care să acopere o gamă largă de beneficiari.

Domeniile prioritare în anul 2020 sunt Reintegrare și Educație

Se vor acorda finanțări în următoarele domenii: reintegrare, educație, cultură, mass-media, societatea civilă, spiritualitate și tradiție.

Prioritare în anul 2020 sunt:

Reintegrare – facilitarea inserției și reinserției sociale, precum și pe piața muncii a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în străinătate, la restabilirea acestora pe teritoriul României, precum și atragerea oamenilor de afaceri români din diaspora pe piața din România; sprijinirea integrării în sistemul de învățământ a copiilor români reveniți din diaspora. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 150.000 lei pe proiect.

Educaţie – sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 150.000 lei pe proiect.

Pot obține finanţare nerambursabilă:

  • asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale;
  • persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Eligibilitatea proiectului

- Continuarea după publicitate -

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să aibă legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al solicitantului;
  • implementarea proiectului să nu genereze un conflict de interese, așa cum este definit de Glosarul de termeni (Anexa nr. 3);
  • să nu urmărească obţinerea de profit, cu excepția publicaţiilor, posturilor de televiziune, posturilor de radio, editurilor, studiourilor de producţie, care desfășoară programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni și a organizaţiilor reprezentative ale acestora.

Informațiile privind deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și perioadele de desfășurare a acestora se vor publica pe site-ul SGG-DRP.

Textul integral al Ghidului de Finanțare nerambursabilă este în dezbatere publică și puteți să-l accesați aici

@rotalianul