Drept la replică: Institutul Limbii Române răspunde la scrisoarea deschisă a profesoarei din Italia

Institutul Limbii Române, drept la replică referitor la articolul „Profesoară de limba română din Italia, scrisoare deschisă pentru ministrul Educației și parlamentarii de diaspora”, publicat de noi în data de 25.03.2020:

1. Referitor la situația contractuală a colaboratorilor care predau cursul de limbă, cultură și civilizație românească (L.C.C.R.):

a. Cursul funcționează în baza H.G. 454/2008 și a O.M.E.N. nr. 3823/2013, se derulează în șase state europene, iar statutul colaboratorilor este același încă de la demararea proiectului, respectiv din anul 2007.

b. Cadrele care predau acest curs nu sunt trimiși ai statului român în misiuni în străinătate (așa cum sunt lectorii de limbă română ai I.L.R., aflați la 54 de universități din străinătate), ci sunt selectate, pe baza unui concurs organizat de I.L.R., din rândul rezidenților aflați (deja) în țările respective. Astfel, decizia acestora de a locui și munci în alte state europene este anterioară includerii acestora în proiect și fără vreo legătură cu acesta.

c. Statul român, respectiv Ministerul Educației și Cercetării, prin Institutul Limbii Române,
susține, prin acest proiect de succes, menținerea identității românești a copiilor noștri aflați în afara granițelor țării, dar și promovarea valorilor românești în spațiul european, prin participarea la aceste cursuri și a elevilor din țările respective.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

În același timp, cursul vine în și sprijinul rezidenților români din țările respective, colaboratorii selectați de I.L.R. având, prin includerea lor în proiect, atât siguranța și continuitatea unui loc de muncă, onorant, credem, cât și finanțarea constantă, plata acestor ore constituind pentru unii dintre ei chiar singura sursă de venit în țările respective.

d. Încă de la demararea concursului pentru intrarea în proiect, condițiile, inclusiv de statut, sunt cunoscute tuturor și asumate/acceptate prin semnarea contractului de colaborare.

e. Statutul profesional al colaboratorilor L.C.C.R. este eterogen, la fel ca și pregătirea de
specialitate a acestora – de la profil pedagogic, la studii politehnice, cu o relativ mică pondere a celor cu studii filologice; concursul de intrare în proiect, derulat conform metodologiei, nu include examenul de titularizare din învățământul preuniversitar românesc și nici exigențele acestuia, iar cei sub 10% dintre colaboratori care sunt și cadre didactice titulare în țară nu sunt detașați, în această calitate, prin I.L.R., în țările respective, ci au fost incluși în proiect ulterior opțiunii acestora de a fi rezidenți în state europene.

f. În acest context, atât M.E.C., cât și I.L.R. au manifestat, pentru întâia oară(!) în acești ani de funcționare a proiectului – deci chiar în perioada la care se face referire -, o preocupare reală pentru găsirea unor soluții, concretizată atât printr-o evaluare la zi a situației eterogene a pregătirii și a calificărilor acestor colaboratori, cât și prin analiza comparativă a soluțiilor legislative și administrative (în raport cu cadrul de funcționare a învățământul preuniversitar românesc), prin includerea lor în întâlnirile anuale ale I.L.R. și prin întâlniri directe cu reprezentanți ai acestora, inclusiv prin deschiderea și implicarea Ministrului Educației și Cercetării, doamna Monica Anisie.

2. Referitor la susținerea prin pârghii diplomatice

Misiunile diplomatice ale României au susținut în permanență toate demersurile I.L.R., precum și activitatea colaboratorilor L.C.C.R. În contextul crizei actuale, acestea au răspuns, încă din cursul săptămânii trecute, solicitărilor adresate de I.L.R., în sensul de a se adresa autorităților educaționale din țările unde funcționează proiectul pentru a permite, acolo unde este posibil, accesul colaboratorilor la platformele online ale unităților școlare și/sau transmiterea de materiale didactice către preșcolarii și elevii beneficiari ai proiectului prin intermediul cadrelor didactice titulare ale școlilor respective.

3. Referitor la preocuparea pentru situația (materială a) colaboratorilor L.C.C.R.:

a. Demersul I.L.R. de a se adresa în acest sens misiunilor diplomatice a fost făcut, din timp și cu celeritate, exact în scopul de a fundamenta găsirea unor soluții legal-administrative pentru ca, în luna aprilie, acolo unde activitățile colaboratorilor pot continua în acest mod și, implicit, pot fi monitorizate și certificate ca atare de conducerea școlilor partenere, acestea să poată fi plătite.

O atare preocupare vine exact din înțelegerea situației aparte a acestor colaboratori aflați în afara granițelor, chiar față de cadrele din învățământul preuniversitar românesc care își desfășoară activitatea în regim de plata cu ora, situație care cere măsuri excepționale.

b. Plata aferentă lunii martie a fost realizată de I.L.R., prin finanțarea M.E.C., nu doar în totalitate, ci și cu un devans considerabil al datei de efectuare a plăților, tocmai pentru a veni în întâmpinarea nevoilor speciale din această perioadă ale colegilor noștri.

4. Într-o perioadă dificilă, în care izolarea a devenit, pretutindeni, o necesitate și o obligație, legătura cu colaboratorii L.C.C.R. este o prioritate pentru Institutul Limbii Române la modul real, și nu doar la nivel declarativ. La nivelul I.L.R., comunicării obișnuite prin mail și telefonic i s-a adăugat un grup de WhatsApp, cu toți cei aproape 150 de colaboratori, unde conducerea institutului răspunde, practic, pe loc și permanent, oricăror nevoi, solicitări și propuneri. Institutul Limbii Române face, și pe această cale, un apel la solidaritate și responsabilitate și le mulțumește colaboratorilor săi care, înțelegându-și cu adevărat misiunea de dascăli, asigură, chiar și în această perioadă de criză, menținerea legăturii cu copiii români și cu activitatea cursului – legătură poate mai importantă ca
oricând.

Totodată, Institutul Limbii Române face apel și la toate trusturile de presă, din străinătate și din România, de a respecta legea și de a nu propaga informații eronate și/sau neverificate, care pot dezinforma și pot crea panică în rândul colegilor și al colaboratorilor noștri, precum și în cel al opiniei publice preocupate de soarta românilor din afara granițelor.
Este un moment al prudenței, al solidarității și al înțelegerii și suntem cu toții datori, față de ceilalți și față de noi înșine, ca acum, mai mult ca oricând, să funcționăm în acești parametri legali și etici.

Distribuie acest articol