Drepturile lucrătorilor români din Italia în cazul accidentelor de muncă și bolilor profesionale

Institutul Naţional pentru Asigurarea împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale (INAIL) este instituţia care se ocupă cu gestionarea asigurării obligatorii împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. În momentul angajării, angajatorul începe să plătească automat contribuţia împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale pentru angajatul său.

Cum trebuie să acţionaţi dacă v-aţi accidentat la locul de muncă

Dacă aţi avut un accident de muncă (la locul de muncă sau pe traseul dintre locuinţă şi locul de muncă „infortunio in itinere”) este recomandabil să:

 • anunţaţi imediat angajatorul;
 • să mergeţi imediat la Urgenţă sau la medicul de familie, unde să comunicaţi că v-aţi rănit în timp ce lucraţi, descriind modul în care s-a produs accidentul şi locaţia. Medicul de la Urgenţă sau medicul de familie trebuie să elibereze un prim certificat medical în mai multe exemplare cu indicarea diagnosticului şi a zilelor de odihnă/absenţă de la locul de muncă dispuse („prognosi”);
 • trimiteţi cât mai repede un exemplar al certificatului medical angajatorului şi un exemplar păstraţi-l dvs. Dacă vă internaţi, spitalul va fi cel care va transmite un exemplar al certificatului medical angajatorului şi un exemplar la INAIL;
 • dacă la scadenţa certificatului medical nu sunteţi încă vindecat, vă puteţi adresa secţiei ambulatorii INAIL cea mai apropiată de locuinţa dvs. sau medicului curant pentru eliberarea unui certificat medical ulterior;
 • dacă nu puteţi munci mai mult de trei zile, angajatorul este obligat să prezinte denunţul cu privire la producerea accidentului de muncă şi certificatul medical la INAIL, în termen de două zile de la data când l-a primit.

Atenție! Verificaţi dacă angajatorul a informat INAIL cu privire la accidentul dvs. de muncă. Dacă angajatorul nu informează INAIL în termenele stabilite, aveţi la dispoziţie 3 ani de la data accidentului profesional să denunţaţi acest fapt la INAIL. După 3 ani, vă pierdeţi orice drept la despăgubire.

Cum trebuie să acţionaţi dacă suferiţi de o boală profesională

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Dacă consideraţi că puteţi suferi de o boală cauzată de activitatea desfăşurată la locul de muncă, este necesar să vă adresaţi medicului de familie. Dacă acesta constată existenţa bolii profesionale, va elibera un certificat, în acest sens.

Dacă desfăşuraţi aceeaşi activitate din cauza căreia v-aţi îmbolnăvit, e necesar să transmiteţi certificatul angajatorului, în maxim 15 zile, care, în termen de 5 zile, trebuie să îl transmită la INAIL, împreună cu denunţul pentru boală profesională.

Dacă nu mai desfăşuraţi acea activitate, este necesar să depuneţi direct la INAIL cererea de recunoaşterea bolii profesionale, alături de documentaţia medicală.

În ce situaţii INAIL acordă prestaţii?

În funcţie de gravitatea pagubei produse în urma accidentului la locul de muncă sau a bolii profesionale, INAIL acordă diferite prestaţii. În cazul decesului, prestaţiile pot fi acordate urmaşilor lucrătorului.

Care sunt prestaţiile INAIL?

Prestaţii economice:

 • Indemnizaţia pentru incapacitate temporară absolută – se acordă în cazurile în care lucrătorul este nevoit să lipsească de la muncă mai mult de 3 zile;
 • Renta pentru incapacitate permanentă (accidente de muncă ce au avut loc înainte de 25.07.2000);
 • Indemnizaţia pentru diminuarea integrităţii psihofizice „danno biologico”(accidente de muncă ce au avut loc după data de 25.07.2000) – se acordă în cazul unei diminuări a integrităţii psihofizice de la 6% la 100% ca urmare a unui accident de muncă;
 • Completarea rentei directe – acordată pentru perioada în care lucrătorul se supune unor tratamente necesare pentru recuperarea capacităţii de muncă;
 • Renta de trecere pentru silicoza şi azbestoza – în cazul lucrătorului care are una dintre aceste boli, prezintă o incapacitate de muncă de până la 80% şi a abandonat locul de muncă pentru a nu se agrava boala;
 • Indemnizaţia pentru asistenţă permanentă continuă – se acordă lucrătorului care are o incapacitate de muncă de 100%;

Prestaţii medicale: proteze (INAIL acordă periodic instrumente şi mijloace tehnologice titularilor de rentă );

Îngrijiri ambulatorii – în baza unor convenţii încheiate cu Regiunile, INAIL poate organiza propriile spitale în teritoriu pentru a asigura îngrijiri medicale direct lucrătorilor accidentaţi; în aceste spitale accidentatul este asistat în toată perioada în care acesta prezintă o incapacitate temporară absolută de muncă.

Prestaţiile economice acordate de INAIL urmaşilor lucrătorilor decedaţi în urma unui accident de muncă

 • Renta pentru urmaşi (art. 85, textul Unic DPR 1124/65). Cuantumul rentei reprezintă o cotă din retribuţia anuală percepută de către victima accidentului de muncă, în anul anterior producerii accidentului.

Renta pentru urmaşi este acordată următoarelor categorii: soţului/soţiei (în procent de 50%); fiilor (20%); fiilor orfani de ambii părinţi (40%, cu condiţia ca aceştia să aibă maxim 18 ani / maxim 21 ani dacă sunt elevi de liceu sau şcoală profesională / maxim 26 de ani dacă sunt studenţi / fără limită de vârstă dacă sunt inapţi pentru prestarea unei activităţi de muncă. În cazul elevilor majori există condiţia ca aceştia să fie în întreţinere).

Dacă lucrătorul decedat este necăsătorit şi nu are copii, renta acordată reprezintă 20% şi se acordă fiecărui părinte (natural sau adoptiv) cu condiţia ca acesta să se fi aflat în întreţinerea lucrătorului; fraţilor sau surorilor care locuiau împreună cu lucrătorul şi se aflau în întreţinerea acestuia, în limitele şi condiţiile stabilite pentru copii.

 • Ajutorul pentru înmormântare: o prestaţie acordată urmaşilor care au dreptul la rentă sau în lipsa acestora, celor care demonstrează că au suportat cheltuielile de înmormântare a lucrătorului (suma este recalculată anual prin intermediul unui decret ministerial).
 • Acordarea unei sume din „Fondul de sprijinire a rudelor victimelor accidentelor grave de muncă”, creat prin art. 1, paragraful 1187, Legea nr. 296/2006: se acordă aceloraşi persoane care au dreptul la obţinerea rentei pentru urmaşi.

Sursa articol: Ghidul lucrătorului român din Italia