Drepturile muncitorilor români din Italia: controale intensificate pentru combaterea muncii la negru și a exploatării angajaților

Autoritățile din Italia și România vor demara controale intensificate pentru a combate munca la negru și exploatarea angajaților. În acest sens, pe 4 mai 2022, la București, Marius Budăi, ministrul Muncii din România, a semnat un Memorandum de înțelegere cu omologul său italian, Andrea Orlando.

Acordul, despre care am mai scris detaliat pe Rotalianul, este un document important. Se referă la drepturile muncitorilor români din Italia și stabilește câteva obiective comune cu privire la colaborarea și schimbul de informații în domeniul Inspecției Muncii. Autoritățile din cele două țări își propun îmbunătățirea cooperării între autoritățile de control naționale, monitorizarea, prevenirea și combaterea practicilor ilegale din domeniul detașării transnaționale, muncii nedeclarate și plasării ilegale, inclusiv în context sezonier. 

Dar ce efect concret va avea semnarea Memorandumului asupra românilor din Italia, sau a celor care doresc să vină la muncă în Peninsulă? Am solicitat un punct de vedere cu privire la acordul de la București atașatului pe probleme de muncă și sociale de la Ambasada României la Roma, Mirela Videa. Iată mai jos precizările făcute pentru cititorii noștri. 

Rotalianul: Autoritățile își propun, prin semnarea memorandumului, să apere drepturile lucrătorilor printr-o aplicare corectă a legislației naționale și a legislației europene în scopul. Care au fost cele mai importante aspecte critice înregistrate în ultimii ani, legate de încălcarea normativelor naționale și europene? Ce obstacole (birocratice, de comunicare, procedurale etc) vor fi înlăturate odată cu adoptarea memorandumului? Ce instituții sau organisme naționale sau europene sunt implicate?

Memorandumul de Înțelegere își propune să îmbunătățească cooperarea bilaterală în domeniul inspecției muncii, vizând prevenirea și combaterea practicilor ilegale în domeniul detașării transnaționale, a muncii nedeclarate și a plasării ilegale, inclusiv în ceea ce îi privește pe lucrătorii sezonieri, precum și protecția drepturilor lucrătorilor. 

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

De regulă, nerespectarea legislației din domeniul muncii se referă la munca la gri ori munca fără forme legale, neplata integrală a salariilor sau a unor drepturi salariale, plasarea ilegală a forței de muncă, detașarea transnațională non autentică, nerespectarea programului de lucru, sănătatea și siguranța la locul de muncă etc..

Odată cu adoptarea memorandumului vor fi facilitate schimbul de informații între autoritățile cu atribuții în domeniul inspecției muncii cu scopul sporirii protecției lucrătorilor, organizarea de inspecții comune sau simultane în cele două țări, formarea inspectorilor asupra legislației naționale a celeilalte părți.

Sunt implicate, în primul rând, Inspecția Muncii din România și Inspectoratul Național de Muncă din Italia, dar și Autoritatea Europeană a Muncii, Ministerele Muncii din cele două state, precum și Biroul atașatului pe probleme de muncă din cadrul Ambasadei României de la Roma.

Rotalianul: Ce impact concret va avea semnarea memorandumului pentru românii din Italia? Ne puteți da un exemplu concret? Se pot trimite semnalări la atașații de munca sau la Ambasadă cu privire la situații de exploatare? 

Inspectoratul Național de Muncă, la nivel central și Inspectoratele teritoriale de muncă, la nivel teritorial reprezintă principala instituție din Italia, competentă pentru soluționarea  litigiilor de muncă. Lucrătorul are posibilitatea de a se adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă din zona unde îşi desfăşoară activitatea, pentru a sesiza nerespectarea drepturilor prevăzute în contractul de muncă, de exemplu: neplata salariului, concedii neacordate, munca la negru, ore suplimentare neplătite, etc. Poate realiza acest demers inclusiv online, prin completarea unei plângeri bilingve, tradusă și în limba română.

Nu în ultimul rând, Guvernul italian a instituit numărul verde 800 290 290, activ 24 de ore din 24, care poate fi apelat de victimele traficului de persoane și ale exploatării, pentru sprijin și informații cu privire la posibilitățile de ajutor și asistență, dar și pentru a pune victima în contact cu serviciile sociale de la nivel teritorial. Serviciul este disponibil inclusiv în limba română.

Lucrătorii se pot adresa, de asemenea, sindicatelor, care asigură asistență specializată în soluționarea litigiilor, evaluarea drepturilor salariale cuvenite, sprijin pentru depunerea plângerilor ori pentru soluționarea litigiilor pe cale sindicală.

Totodată, pentru asistență în domeniul muncii și al asigurărilor sociale și îndrumări, cetățenii români se pot adresa Biroului Atașatului pe probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei României în Italia.

Ne dorim să reducem practicile ilegale și numărul situațiilor de încălcare a drepturilor lucrătorilor, printr-o colaborare mai strânsă pe linia inspecției muncii, simplificarea schimbului de informații și date, posibilitatea de demarare a unor inspecții comune, precum și posibilitatea participării atașatului pe probleme de muncă și sociale ca observator la activități de control și la campanii de combatere a exploatării prin muncă, posibile în urma semnării Memorandumului. Activități care ne dorim să aibă un impact direct asupra lucrătorilor români din Italia.

Rămân la fel de importante: depunerea unei plângeri și colaborarea cu autoritățile din partea cetățenilor direct interesați. Reiterăm, și pe această cale, faptul că, sesizarea situațiilor de abuz sunt esențiale pentru intervenția autorităților de control și pentru activarea formelor de protecție. Este importat să se încerce evitarea compromisurilor și munca fără forme legale.

Rotalianul: Ce categorii de angajați / domenii sunt vizate?

Memorandumul vizează toți angajații, inclusiv lucrătorii sezonieri din toate domeniile de activitate.

Rotalianul: E prevăzută o asistență legală pentru cei exploatați? 

Memorandumul vizează aspecte legate de cooperarea administrativă între instituțiile cu atribuții în domeniul inspecției muncii, respectiv Inspecția Muncii din România și Inspectoratul Național de Muncă din Italia. Din acest motiv, nu se vorbește în document despre asistență legală. Totuși, menționăm faptul că, potrivit legislației italiene, dacă în urma unui control, inspectorul de muncă identifică elemente clare din care să rezulte drepturi salariale neacordate lucrătorului, poate emite o somație de plată. Cu ajutorul acesteia, lucrătorul își poate recupera sumele cuvenite, parcurgând procedura de executare silită.

Referitor la asistența acordată lucrătorilor exploatați, este prevăzut un suport integrat asigurat victimelor prin implicarea instituțiilor de la nivel teritorial și a partenerilor sociali, avându-se în vedere și specificul fiecărei zone.

Rotalianul: Ce se întâmplă în situații limită – de exemplu când angajații la negru nu au unde să plece dacă denunță ilegalități, cum ar fi îngrijitoarele sau sezonierii care lucrează  în locuri greu accesibile si fără a cunoaște limba italiana sau a avea alte contacte? Când ați avut de-a face cu asemenea situații, cum s-au rezolvat?

Când ne-au fost semnalate astfel de situații, am intervenit facilitând interacțiunea lucrătorului cu autoritățile italiene în vederea formalizării unei plângeri și transmiterii elementelor utile pentru demararea unui control. După cum am menționat anterior, este foarte importantă plângerea depusă. În situațiile în care s-a impus, am asigurat sprijin, în vederea depășirii barierelor lingvistice, inclusiv cu ajutorul sindicatelor italiene în cadrul cărora activează numeroși cetățeni români. Există, de asemenea, situații în care serviciile de interpretariat sunt susținute de către Autoritatea Europeană a Muncii. Inspectoratul Național de Muncă apelează inclusiv la mediatori culturali, în acest sens.

În contextul unor plângeri ce prezentau elemente care evidențiau o posibilă exploatare a lucrătorilor, autoritățile de control italiene au demarat anchete și s-au deplasat la fața locului. De asemenea, există sindicate italiene care se deplasează la locațiile în care află lucrătorii în dificultate, pentru a le acorda asistență și pentru a-i informa cu privire la drepturile avute, prin programe precum „sindacato di strada” sau „camper dei diritti.”  

Rotalianul: În memorandum sau documente anexate sunt prezentate statistici legate de cazuri se exploatare? Dacă da, le putem avea? 

Memorandumul nu conține statistici.

Rotalianul: Care sunt etapele de punere în aplicare a prevederilor Memorandumului? Sunt prevăzute fonduri din bugetele ambelor țări, sau prin programe europene, dacă da, ce sume?

Urmează să fie elaborat un plan de acțiuni comun pentru aplicarea prevederilor Memorandumului.

Cheltuielile care decurg din implementarea memorandumului vor fi suportate de către părți, în limitele resurselor financiare disponibile, fără a genera costuri suplimentare pentru bugetele naționale. Nu este exclusă, de asemenea, posibilitatea de a se solicita suportul Autorității Europene a Muncii. 

Rotalianul: La întâlnirea dintre cei doi miniștri s-a discutat și despre un alt subiect de actualitate pentru românii din Italia, pensiile. Vor exista rezultate concrete pentru fluidizarea comunicării dintre instituții cu impact pozitiv asupra românilor din Italia ajunși la vârsta pensionării?

Eliminarea întârzierilor în ceea ce privește obținerea pensiei reprezintă o prioritate, ca și protecția drepturilor lucrătorilor. De aceea, pe agenda recentei întâlniri bilaterale între miniștrii muncii din cele două state s-a aflat și această temă. Se fac demersuri în mod constant, pornind de la nivel tehnic și până la nivel înalt, inclusiv prin implicarea Ambasadei, pentru depășirea dificultăților.

În ultimii ani au fost constate îmbunătățiri și se lucrează în continuare în ritm susținut. Desigur, comunicarea va fi facilitată și prin trecerea la schimbul electronic de informații între statele membre prin platforma EESSI. Este foarte importată pentru reducerea timpului de soluționare, depunerea completă a dosarului de obținere a pensiei la instituția competentă.

Pliante pe această temă pot fi vizualizate pe site-ul Ambasadei. Totodată, Biroul atașatului pe probleme de muncă și sociale a participat la evenimente de informare desfășurate în format fizic sau online, precum sesiunea live organizată pe pagina de Facebook a Ambasadei la 5 mai 2022.