Eliberarea paşapoartelor simple electronice pentru minorii sub 14 ani

Ministerul Afacerilor Externe ne informează că nu mai există posibilitatea înscrierii copilului care nu a împlinit încă vârsta de 14 ani în paşapoartele părinţilor.
Astfel, pentru copiii care nu au împlinit încă vârsta de 14 ani este necesară obţinerea unui paşaport simplu electronic.

Cetăţenii români care doresc să călătorească cu minori sub 14 ani sunt obligaţi, conform legii, să solicite eliberarea unui paşaport şi pentru aceştia.

Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, paşaportul simplu este eliberat numai în următoarele condiţii:

  • la cererea ambilor părinţi;
  • la cererea părintelui supravieţuitor;
  • la cererea părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
  • după caz, la cererea reprezentantului legal.

Documente necesare:

a) cererile părinţilor;

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Atenție! Cererile pot fi formulate de către unul dintre părinţi doar în cazul în care este împuternicit de celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.
De asemenea, cererea poate fi formulată de unul dintre părinţi şi atunci când există acordul scris al celuilalt părinte, autentificat în aceleaşi condiţii.

b)certificatul de naştere al minorului, în original;

c) paşaportul anterior, dacă este cazul;

d) actele de identitate ale părinţilor sau al reprezntantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.

Dacă nici unul dintre părinți nu se pot prezenta pentru a face cerere de eliberare a pașaportului pentru copilul lor, cum se procedează?

Atunci când, din motive obiective niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta la misiune/oficiu, cererile prevăzute mai sus pot fi formulate de o persoană împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Românei. Acest document se prezintă împreună cu minorul.

Ce se întâmplă în situaţia în care există neînțelegeri între părinți?

În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi în privinţa acordului sau unul dintre părinţi nu-şi poate exprima voinţa, paşaportul simplu electronic pentru minor se eliberează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii.

Copilul trebuie să fie prezent când se face cerere pentru eliberarea unui pașaport pe numele său?

Legea română prevede prezenţa obligatorie la misiunile diplomatice/oficiile consulare a minorilor. Prelevarea amprentelor digitale se face persoanelor cu vârsta de peste 12 ani împliniţi la data depunerii cererii pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice.

Pe ce perioadă sunt valabile pașapoartele copiilor?

Valabilitatea paşapoartelor simple electronice pentru minori este următoarea:

  • 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 12 ani;
  • 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani.

Pentru cetățenii români aflați în străinătate, eliberarea pașapoartelor sau a altor documente necesare la consulatele românești, se face numai pe bază de programare

Programarea se face online, cu ajutorul portalului Ghișeul Consular Online, urmând pașii următori:

  • accesează site-ul: https://www.econsulat.ro
  • înregistrează-te prin apăsarea butonului „Creează Cont Nou”;
  • după autentificare, alege serviciul consular dorit, completează datele care îți sunt solicitate și trimite cererea;
  • accesează din partea de sus a meniului butonul „Cererile mele” și apoi „Programați-vă.”