Români de excepție în Italia: Emilia David, profesor la Universitatea din Pisa, predă limba şi literatura română în cadrul Departamentului de Filologie, Literatură şi Lingvistică

Emilia David este născută la 20 aprilie 1977, la Moreni, în România.

Predă limba şi literatura română în cadrul Departamentului de Filologie, Literatură şi Lingvistică de la Universitatea din Pisa în calitate de Ricercatore universitario, fiind în posesia abilitării stiinţifice naţionale obţinute în Italia în vederea ocupării unui post de Conferenţiar Doctor pentru domeniul de concurs Filologii şi Literaturi Medio-latină şi Romanice.

A obţinut un doctorat în literatură italiană la Universitatea din Torino (2006), dedicat schimburilor şi relaţiilor culturale dintre avangarda românească, futurism şi dadaism, şi în 2015 a finalizat un doctorat, care s-a desfăşurat în cotutelă, în Filologie la Universitatea din Bucureşti şi în Limbi şi Literaturi Străine Moderne (Limba şi Literatura Română) la Universitatea din Torino, în cadrul căruia a aprofundat intertextualitatea în poezia generaţiei ’80, acordând o atenţie specială poeticii lui Matei Vişniec şi studiind în acelaşi timp bilingvismul şi receptarea teatrului aceluiaşi scriitor în Franţa şi în Italia.

Unele dintre studiile sale sunt fructul stagiilor de cercetare efectuate la Scuola Normale Superiore din Pisa, la Bibliothèque Nationale de France din Paris, precum şi la „The Robert Gore Rifkind Center for German Expressionist Studies” din cadrul Muzeului de Artă (LACMA) al Conteei Los Angeles.

Profesor și cercetător, Emilia David

Emilia David este membră a mai multor comunităţi ştiinţifice printre care „European Network for Avant-Garde and Modernism Studies” (EAM), „Institut de recherche en Langues et Littératures Européennes” al Universităţii din Mulhouse (Francia) şi a „Asociaţiei Italiene de Românistică”.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Este autoarea volumelor Influenţe ale futurismului italian asupra avangardei româneşti. Sincronie şi specificitate (ed. Paralela 45, Piteşti, 2004), Futurismo, dadaismo e avanguardia romena: contaminazioni fra culture europee (1909-1930) (ed. L’Harmattan Italia, Torino, 2006), Avanguardie, nazionalismi e interventismo nei primi decenni del XX secolo (ed. Aracne, Roma, 2011), Consecinţele bilingvismului în teatrul lui Matei Vişniec (ed. Tracus Arte, Bucureşti, 2015) şi Poezia generaţiei ’80: intertextualitate şi „performance” (ed. Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2016).

A îngrijit, tradus şi semnat introducerea pentru antologia F. T. Marinetti, Manifestele futurismului (ed. Art, Bucureşti, 2009) şi a coordonat şi prefaţat volumul de texte dramatice de Matei Vişniec „La storia del comunismo raccontata ai malati di mente” e altri testi teatrali (Editoria&Spettacolo, Spoleto-Perugia, 2012).(pisa.academia.edu)

Distribuie acest articol