Formulare consulare care pot fi imprimate și completate în vederea reducerii timpului de aşteptare

Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziţia persoanelor interesate principalele formulare utilizate în activitatea consulară, care pot fi imprimate şi prezentate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare completate, în vederea reducerii termenului de aşteptare.

În cazul în care formularele selecţionate nu corespund serviciului solicitat, veţi putea obţine de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare formularele corespunzătoare.

În cazul formularelor cu 2 pagini, este necesar ca acestea să fie imprimate faţă/verso.

Cărţi de identitate

 • Procură specială pentru eliberarea actului de identitate Anexa nr.8  descarcă;
 • Cerere pentru efectuarea de servicii consulare Anexa nr.9  descarcă;
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate Anexa nr.11  descarcă.

Stare civilă

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
 • Cerere pentru obţinerea certificatului de căsătorie Anexa descarcă;
 • Cerere pentru obţinerea certificatului de deces Anexa descarcă;
 • Cerere pentru obţinerea certificatului de naştere Anexa descarcă;
 • Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului (extrasului) de căsătorie Anexa nr.1 descarcă;
 • Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului (extrasului) de deces Anexa nr.2 descarcă;
 • Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului (extrasului) de naştere Anexa nr.3 descarcă;
 • Declaraţie în vederea căsătoriei Anexa nr.4 descarcă;
 • Declaraţie de căsătorie Anexa nr.5 descarcă;
 • Declaraţie de celibat Anexa nr.6 descarcă;
 • Declaraţie de paternitate Anexa nr.7 descarcă;
 • Declaraţie – nu s-a solicitat transcriere certificat Anexa nr.8 descarcă;
 • Cerere pentru efectuarea de servicii consulare Anexa nr.14 descarcă;
 • Declaraţie domiciliu fiu/fiică Anexa nr.15 descarcă.

Cazier Judiciar

 • Procură specială pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar Anexa nr.1 descarcă;
 • Formular cu datele necesare obţinerii certificatului de cazier judiciar Anexa nr.2 descarcă;
 • Cerere pentru efectuarea de servicii consulare Anexa nr.9 descarcă.

Acte Notariale

 • Cerere pentru efectuarea de servicii consulare Anexa nr.1 descarcă;
 • Declaraţie privind acordul părinţilor pentru ieşirea din ţară a minorului însoţit de o altă persoană fizică majoră Anexa nr.7 descarcă;
 • Declaraţie generală Anexa nr.16 descarcă;
 • Declaraţie de revocare a unei procuri Anexa nr.18 descarcă;
 • Declaraţie (specimen semnătură) Anexa nr.19 descarcă;
 • Declaraţie de acceptare a succesiunii Anexa nr.20 descarcă;
 • Declaraţie de renunţare la succesiune Anexa nr.21 descarcă;
 • Procură generală Anexa nr.22 descarcă;
 • Procură de administrare Anexa nr.23 descarcă;
 • Procură de vânzare Anexa nr.24 descarcă;
 • Procura judiciara Anexa nr.25 descarcă;
 • Procură de încasare Anexa nr.26 descarcă;
 • Procură specială (pentru succesiuni) Anexa nr.27 descarcă;
 • Procură specială de vânzare (imobile) Anexa nr.28 descarcă;
 • Procură specială de vânzare (autoturisme) Anexa nr.29 descarcă;
 • Procură specială de vânzare (acţiuni) Anexa nr.30 descarcă;
 • Procură generală (cumpărarea unui imobil) Anexa nr.31 descarcă;
 • Procură generală (procurarea de acte de studii/stare civilă) Anexa nr.32 descarcă;
 • Procură generală(societate comercială) Anexa nr.33 descarcă;
 • Procură specială (împrumut pentru societate comercială) Anexa nr.34 descarcă;
 • Procură specială (pensie) Anexa nr.35 descarcă.

Cetăţenie

 • Cerere pentru efectuarea de servicii consulare Anexa descarcă;
 • Cerere pentru clarificarea statutului juridic în raport cu statul român Anexa nr.1 descarcă;
 • Lista cu date personale Anexa nr.2 descarcă;
 • Cerere pentru redobândirea cetăţeniei Anexa nr.4 descarcă;
 • Declaraţie – acţiuni împotriva ordinii de drept Anexa nr.5 descarcă;
 • Declaraţie olografă pentru solicitarea redobândirii cetăţeniei Anexa nr.6 descarcă;
 • Declaraţie – lipsă altă solicitare pentru redobândirea cetăţeniei Anexa nr.9 descarcă;
 • Declaraţie acord pentru redobândirea cetăţeniei Anexa nr.10 descarcă;
 • Declaraţie acord pentru re/dobândirea cetăţeniei de către minori Anexa nr.11 descarcă;
 • Cerere pentru renunţarea la cetăţenia română Anexa nr.12 descarcă;
 • Declaraţie debite Anexa nr.13 descarcă;
 • Declaraţie acord pentru renunţarea la cetăţenia română Anexa nr.14 descarcă.