Imigranții – talpa de jos a societății italiene? Munci grele și umilitoare, salarii mici, contracte de muncă part-time sau inexistente

Salariul mediu al unui lucrător imigrant din Italia este de 965 de euro. Salariul mediu al unui lucrător italian este cu 371 de euro mai mare, informează secțiunea economică a cotidianului italian La Stampa.

Munci grele și umilitoare pe care italienii refuză să le mai facă sau cer o retribuție mult mai mare pentru prestarea acestora, programe zilnice de lucru care depășesc aproape întotdeauna orele trecute pe contractul de muncă fără a fi plătite ca suplimentare, lipsă de asistență și condiții legale de muncă, nerespectarea prevederilor stipulate în Contractul Colectiv Național de Muncă în ce privește drepturile angajaților, salarii la limita minimă prevăzută de lege. Aceasta este, în general, realitatea cu care se confruntă străinii care muncesc astăzi în Italia.

Românii – primii ca număr dintre cetățenii comunitari prezenți în Peninsulă

Potrivit datelor Istat (L’Istituto nazionale di statistica), în Italia erau 2.409.052 de persoane străine care aveau un loc de muncă în primul semestru al anului 2016, ceea ce înseamnă un procent de 10,5% din totalul întregii populații. În acest număr sunt cuprinși, bineînțeles, și cetățenii comunitari aparținând statelor Uniunii Europene, care reprezintă un număr de 1.622.873 din totalul imigranților lucrători în Peninsulă marea majoritate provenind din statele Europei de Est, cu precădere din România (aproximativ 20% din numărul total de imigranți prezenți în Italia). Puțini cetățeni străini din Italia provin din țări mai bogate sau din Europa de Vest.

Datele Istat, analizate de Fundația Leone Moressa și de Caritas și Migrantes în legătură cu elaborarea Raportului privind imigrația în Italia, au confirmat faptul că imigranților li se încredințează cele mai umile și cele mai puțin profitabile locuri de muncă, concentrate îndeosebi în domenii cum ar fi: servicii colective și personale de asistență și îngrijire (28,3%), industrie (17, 3%), construcții (10,2%), hoteluri și restaurante (10,1%) și comerț (9,7%). În toate aceste sectoare, 75,6% dintre lucrători, sunt străini.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Mulți îngrijitori și constructori, puțini lucrători calificați printre lucrătorii străini

Femeile de origine străină lucrează cu preponderență în sectoarele acordării asistenței personale iar bărbații se concentrează pe construcții sau industria hotelieră și de consum.

18,7% dintre lucrătorii care lucrează în hoteluri și restaurante sunt imigranți, pe când un procent de 17,1% în construcții îl reprezintă muncitorii străini.

35,6% dintre angajații străini lucrează ca personal necalificat, în timp ce doar 6,7% dintre aceștia efectuează activități calificate sau tehnice.

În mod absolut, conform contractelor de muncă înregistrate, primele profesii pentru care sunt angajați lucrătorii imigranți sunt:

  • „personalul necalificat responsabil cu serviciile domestice”,
  • „personal necalificat în servicii de asistență personală și similare”,
  • „practicarea și angajarea în activități de catering.”

Doar 0,3% din angajații străini lucrează ca manager, față de 1,9% dintre angajații italieni. În schimb, 77,9% dintre angajații străini sunt înregistrați cu statutul de „muncitori” în timp ce „muncitorii” italieni sunt doar 30,4%.

O altă categorie unde sunt folosiți muncitori străini în Italia este agricultura, pentru care nu se au date numerice exacte deoarece în acest sector se înregistrează cel mai mare număr de lucrători la negru care nu beneficiază de un contract regular de muncă. Este cel mai defavorizat sector de muncă din Italia și se estimează că numărul lucrătorilor imigranți exploatați pe câmpurile italiene, plătiți cu sume derizorii sau deloc, sunt de ordinul zecilor de mii.

Aceeași muncă, salarii mai mici dacă ești lucrător imigrant

Un bilanț în defavoarea lucrătorilor străini, confirmat și de salariile minime pe care le primesc, la limita prevederilor legale, mult mai mici decât cele declarate de lucrătorii italieni: salariul mediu lunar declarat de angajații italieni este de 1.356 euro, în timp ce salariul străinilor este de 965 de euro. O diferență de 371 de euro pe lună mai puțin, ceea ce înseamnă 30% mai puțin în buzunarele lucrătorilor străini. Potrivit acelorași date Istat, pentru aceeași ocupație de muncă italienii sunt mai plătiți mai mult decât imigranții, fiind sancționați mai ales cei din afara UE.

Diferitele etnii prezente pe piața muncii în Italia sunt plătite în mod diferit și se concentrează asupra unor domenii de activitate diverse:

De exemplu, majoritatea muncitorilor din comunitatea filipineză câștigă mai puțin de 800 de euro (61,3%) și se ocupă în principal de servicii colective și personale (68,5%), pe când meseria dominantă pentru români și albanezi este cea a zidăriei, a muncilor manuale și a dulgheriei.

Fie pâinea cât de rea, tot mai bună e în… Italia

Criza din ultimii ani de pe piața muncii care a cauzat pierderea locurilor de muncă, contractele part-time, salariile derizorii, au făcut ca mulți cetățeni străini care lucrează în momentul de față în Italia să trăiască sub pragul de sărăcie înregistrat, aceștia având nevoie de susținere și asistență socială din partea statului pentru a face față nevoilor zilnice.

Dar cu siguranță sărăcia din Italia este altfel decât cea din țara lor de origine, a fi sărac într-o țară bogată reprezintă cu siguranță un nivel de viață mai ridicat, decât un statut de sărac în țara lor… săracă!