Despre pensionarea anticipată și posibilitatea de a mai lucra într-un alt stat UE după pensionare

Contractul individual de muncă încetează de drept în România la data comunicării deciziei de pensionare anticipată sau anticipată parţială. Iar plata pensiei anticipate sau anticipate parţiale se suspendă începând cu luna următoare celei în care pensionarul se angajează cu contract individual de muncă.

„Potrivit art. 114 din Legea Pensiilor, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenție de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plătește de către celălalt stat. Același articol de lege arată că pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale, care încheie un contract individual de muncă nu va beneficia pe perioada derulării acestuia de plata pensiei”, a declarat pentru capital.ro avocatul Mihai Voicu.

Cu alte cuvinte, în cazul în care o persoană, beneficiară a unei pensii anticipate decide să încheie un contract individual de muncă, pe teritoriul ţării sau într-un alt stat membru UE, plata pensiei va fi suspendată pe întreaga perioadă a acestuia.

„Nu putem vorbi de o diminuare a cuantumului pensiei anticipate, aceasta rămânând la aceeaşi valoare, atât la momentul la care a fost suspendată, cât şi la momentul la care încetează cauzele de suspendare. Mai mult, în cazul în care persoană în cauză a fost parte a unui contract individual de muncă într-o altă țară UE, în măsura în care legislaţia naţională din acea țară permite, poate beneficia, suplimentar, şi de o pensie suplimentară din acel stat”, a adăugat avocatul Mihai Voicu.

În cazul pensionarilor pentru limită de vârstă, aceștia pot cumula pensia cu orice alt venit din salarii, potrivit prevederilor din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Art. 118
(1) În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situații pentru care asigurarea este obligatorie, în condițiile legii, următoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii pentru limită de vârstă;
b) nevăzătorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum și copiii, pensionari de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate;
d) copiii, pensionari de urmaș, prevăzuți la art. 84 lit. a) și b).