Indemnizația de șomaj (NASpI) în Italia. Informații complete

Ce este NASpI în Italia?

Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) reprezintă o indemnizație de șomaj introdusă în Italia prin decretul legislativ din 4 martie 2015, nr. 22. Este destinată angajaților pe bază de contract de muncă subordonată care și-au pierdut locul de muncă involuntar. Beneficiarii eligibili sunt:

– Apprendisti (ucenici);
– Asociați lucrători în cooperative, angajați cu contracte de muncă subordonate;
– Personalul artistic cu contract de muncă subordonat;
– Angajații pe termen determinat din administrația publică;
– Începând cu 1 ianuarie 2022, și lucrătorii agricoli pe perioadă nedeterminată angajați de cooperative.

Cine nu poate primi NASpI?

– Angajații pe perioadă nedeterminată din sectorul public;
– Lucrătorii agricoli pe perioadă determinată;
– Lucrătorii extracomunitari cu permise de ședere pentru muncă sezonieră;
– Persoanele care au îndeplinit condițiile pentru pensionare;
– Titularii de asigurări de invaliditate, exceptând cazurile în care aleg NASpI.

Cum funcționează NASpI?

De când se primește și pe cât timp?

Indemnizația NASpI este acordată începând cu:

– A opta zi de la terminarea contractului de muncă, dacă cererea este depusă în primele opt zile de la terminare;
– Ziua următoare depunerii cererii, dacă aceasta este depusă după primele opt zile, dar în termenul legal.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Durata indemnizației este de jumătate din numărul de săptămâni contributive din ultimii patru ani. Nu se iau în calcul perioadele pentru care s-au primit alte tipuri de indemnizații de șomaj.

Calculul indemnizației

Suma este 75% din salariul mediu lunar din ultimii patru ani, dacă acesta este sub un anumit prag. Dacă salariul depășește pragul, se aplică formula de 75% din prag plus 25% din diferența dintre salariu și prag. Indemnizația nu poate depăși o sumă maximă stabilită anual.

Reduceri aplicabile

Indemnizația se reduce cu 3% lunar începând cu luna a șasea și cu 8% lunar de la luna a opta pentru beneficiarii peste 55 de ani.

Cumularea cu alte venituri

Dacă beneficiarul începe o activitate autonomă, indemnizația se reduce proporțional cu veniturile estimate, până la un plafon anual. Comunicarea acestor venituri este obligatorie și, dacă nu se face, poate duce la pierderea dreptului la NASpI.

Procedura de depunere a cererii

Cererea pentru NASpI se depune electronic prin portalul INPS, în termen de 68 de zile de la terminarea contractului de muncă sau de la alte evenimente relevante (de exemplu, sfârșitul perioadei de maternitate). Există tutoriale disponibile pentru completarea cererii.

Moduri alternative de depunere a cererii

– Prin serviciul de contact INPS;
– Prin intermediari autorizați, cum ar fi entități de patronaj (CAF/PATRONATO).

Plata indemnizației

Plata se face în contul bancar sau poștal al solicitantului. Plățile în numerar nu sunt permise pentru sume care depășesc 1.000 de euro.

Suspendare și decădere

Indemnizația poate fi suspendată în caz de reangajare pe termen scurt sau încheierea unui nou contract în UE sau în alte țări cu care Italia are acorduri bilaterale. Beneficiarul pierde dreptul la NASpI dacă începe o activitate remunerativă fără să anunțe INPS sau dacă se încadrează în alte condiții specifice legislației.

Obligații și sancțiuni

Nerespectarea obligațiilor de participare la măsuri active de ocupare a forței de muncă sau de raportare a veniturilor poate duce la reduceri ale indemnizației sau la pierderea totală a drepturilor.

Concluzii

Această panoramă a sistemului NASpI subliniază importanța cunoașterii detaliilor legate de drepturi și obligații pentru a beneficia în mod corect de suportul financiar în caz de șomaj în Italia.