Îngrijitoare, menajere și bone în Italia, drepturile salariale pe perioada concediului de odihnă

Îngrijitoarele, menajerele și bonele din Italia, conform Contractului Colectiv Național de Muncă (CCNL), au dreptul la 26 de zile lucrătoare de concediu de odihnă pe an, plus duminicile și sărbătorile legale, atât în cazul lucrătoarelor care locuiesc cu angajatorul, cât şi în cazul celor care nu locuiesc cu angajatorul, indiferent de programul de muncă.

Atenție! Nu se poate beneficia de concediul de odihnă în timpul concediilor medicale, de maternitate sau în timpul perioadei de preaviz.

Drepturile salariale pe perioada concediului de odihnă

Pe perioada concediului, lucrătorul casnic va primi salariul normal, la sfârșitul lunii respective.

Pentru lucrătorii care nu au împlinit un an de când au fost angajați, suma cuvenită se calculează astfel: un salariu anual se împarte la 12, rezultatul înmulțindu-se cu numărul de luni lucrate. De exemplu, dacă un lucrător casnic a fost angajat în ianuarie cu un salariu de 1.200 de euro, iar în august pleacă în vacanță, va primi pentru cele 7 luni lucrate 700 de euro.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Exemplu: 1.200 : 12 = 100; 100 X 7 luni lucrate = 700.

Pentru menajerele, îngrijitoarele și bonele care locuiesc cu angajatorul

La calculul retribuției cuvenite pentru perioada de concediu se va lua în considerare și suma reprezentând indemnizația de masă și cazare („indennità vitto e alloggio”).

Valorile indemnizației de masă și cazare sunt stabilite astfel de la 1 ianuarie 2022: prânz – 2,03 euro; cină – 2,03; cazare – 1,75 pentru un total de 5,81 euro. La salariul cuvenit pentru concediu se va adăuga deci suma de 5,81 X 26 (sau numărul de zile cuvenite).

De exemplu, dacă o îngrijitoare câștigă un salariu de 1.000 de euro va trebui să primească ca plată pentru perioada de concediu suma de 1151,06 euro (1000 euro + 5,81 x 26 zile).

Colaboratorii casnici plătiți la oră

Vor primi o remunerație egală cu 1:6 din programul săptămânal pentru fiecare zi de concediu.

Exemplu: Irina, care primește 10 euro/oră și efectuează 4 ore de lucru pe săptămână, va primi o plată pentru concediu obținută prin înmulțirea remunerației orare convenite cu 4. Suma se împarte la 6, iar rezultatul va fi înmulțit cu numărul de zile de concediu (4 ore săptămânale X 10 euro pe oră = 40 : 6 = 6,66 X numărul de zile de concediu).

Atenție: Pe perioada concediului nu se primesc sporuri sau alte beneficii salariale suplimentare (lucrul pe timp de noapte, etc.)

În linii mari, concediul se ia în perioada lunilor iulie-septembrie. Dacă părțile sunt de acord, concediul poate fi împărțit în două perioade pe parcursul anului. Lucrătoarele casnice comunitare și extra-comunitare care intenționează să își petreacă vacanța în țară, pot stabili de comun acord cu angajatorul cumularea a două concedii anuale.