Italia: ce este INAIL (Institutul Naţional de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale) și care sunt prestațiile acordate de către acesta lucrătorilor

Institutul Naţional pentru Asigurarea împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale (INAIL)

Este instituţia care se ocupă cu gestionarea asigurării obligatorii împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. În momentul angajării, angajatorul începe să plătească automat contribuţia împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale pentru angajatul său.

Cu cel puţin o zi înainte de începerea propriu-zisă a muncii, angajatorul este
obligat să transmită comunicarea obligatorie cu privire la începerea raportului
de muncă la centrul pentru plasare în muncă competent/”centro per l’impiego” şi la
institutele de protecţie socială competente (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială
– I.N.P.S. şi Institutul Naţional de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă şi
Bolilor Profesionale – I.N.A.I.L.), în conformitate cu prevederile legislaţiei italiene în
domeniu;

În ce situaţii INAIL acordă prestaţii?

În funcţie de gravitatea pagubei produse în urma accidentului la locul de muncă sau a
bolii profesionale, INAIL acordă diferite prestaţii. În cazul decesului, prestaţiile pot fi
acordate urmaşilor lucrătorului.

Care sunt prestaţiile INAIL?

Prestaţii economice:

– Indemnizaţia pentru incapacitate temporară absolută – se acordă în cazurile în care
lucrătorul este nevoit să lipsească de la muncă mai mult de 3 zile;

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

– Renta pentru incapacitate permanentă (accidente de muncă ce au avut loc înainte de
25.07.2000);

– Indemnizaţia pentru diminuarea integrităţii psihofizice „danno biologico”(accidente
de muncă ce au avut loc după data de 25.07.2000) – se acordă în cazul unei diminuări
a integrităţii psihofizice de la 6% la 100% ca urmare a unui accident de muncă;

– Completarea rentei directe – acordată pentru perioada în care lucrătorul se supune
unor tratamente necesare pentru recuperarea capacităţii de muncă;

– Renta de trecere pentru silicoza şi azbestoza – în cazul lucrătorului care are una dintre
aceste boli, prezintă o incapacitate de muncă de până la 80% şi a abandonat locul de
muncă pentru a nu se agrava boala;

– Indemnizaţia pentru asistenţă permanentă continuă – se acordă lucrătorului care are o
incapacitate de muncă de 100%;

Prestaţii medicale:

Proteze – (INAIL acordă periodic instrumente şi mijloace tehnologice
titularilor de rentă);

Prestaţiile economice acordate de INAIL urmaşilor lucrătorilor decedaţi în urma unui accident de muncă

Renta pentru urmaşi:

Cuantumul rentei reprezintă o cotă din retribuţia anuală percepută de către victima accidentului de muncă, în anul anterior producerii accidentului.

Renta pentru urmaşi este acordată următoarelor categorii:

  • soţului/soţiei (în procent de 50%); fiilor (20%);
  • fiilor orfani de ambii părinţi (40%, cu condiţia ca aceştia să aibă maxim 18 ani / maxim 21 ani dacă sunt elevi de liceu sau şcoală profesională / maxim 26 de ani dacă sunt studenţi / fără limită de vârstă dacă sunt inapţi pentru prestarea unei activităţi de muncă. În cazul elevilor majori există condiţia ca aceştia să fie în întreţinere).

Dacă lucrătorul decedat este necăsătorit şi nu are copii, renta acordată reprezintă 20% şi
se acordă fiecărui părinte (natural sau adoptiv) cu condiţia ca acesta să se fi aflat în
întreţinerea lucrătorului; fraţilor sau surorilor care locuiau împreună cu lucrătorul şi se
aflau în întreţinerea acestuia, în limitele şi condiţiile stabilite pentru copii.

Ajutorul pentru înmormântare:

Este o prestaţie acordată urmaşilor care au dreptul la rentă sau în lipsa acestora, celor care demonstrează că au suportat cheltuielile de înmormântare a lucrătorului (suma este recalculată anual prin intermediul unui decret ministerial).

Acordarea unei sume din „Fondul de sprijinire a rudelor victimelor accidentelor
grave de muncă”

Creat prin art. 1, paragraful 1187, Legea nr. 296/2006: se acordă
aceloraşi persoane care au dreptul la obţinerea rentei pentru urmaşi.

Distribuie acest articol