Italia: ISEE 2023, necesar la acordarea de prestații sociale din partea instituțiilor și a tuturor serviciilor sociale

ISEE („Indicatore della situazione economica equivalente”) reprezintă un instrument ce permite măsurarea situației economice a familiilor. ISEE este necesar la acordarea de prestații sociale din partea instituțiilor și a tuturor serviciilor sociale a căror plată depinde de situația economică a solicitantului (alocații, indemnizații, reduceri de taxe).

Reprezintă un indicator ce ține seama de veniturile, bunurile (mobile și imobile) și caracteristicile nucleului familial (familie tradițională sau persoană singură). O „declarație de avere” care însumează toate bunurile și veniturile deținute de o persoană singură sau de o familie, după caz.

ISEE se eliberează în urma prezentării unei declarații DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 

DSU este o declarație proprie care conține datele personale de venit și patrimoniale ale unei familii și este valabilă de la data depunerii și până în ultima zi a anului. ISEE 2023 va fi așadar valabil până la data de 31 decembrie. Nu are importanță dacă se solicită în ianuarie sau în noiembrie, în ambele cazuri va fi valabilă până la 31 decembrie 2023.

DSU, în urma căreia veți primi ISEE, poate fi prezentată:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
  • direct la instituția care oferă prestația socială solicitată;
  • la primăria („comune”) din localitatea de domiciliu;
  • la un Centru de Asistență Fiscală (CAF);
  • on-line la INPS.

Datele conținute în DSU sunt în parte autodeclarate și parțial puse la dispoziție de Agenzia delle Entrate (Irpef) și de Inps (servicii de asistență socială, asigurări sociale și indemnizații, furnizate de INPS din alte motive decât cele de invaliditate și care nu sunt incluse în venitul total pentru eliberare Irpef).

Persoana care solicită ISEE își asumă răspunderea, chiar și penală, a tuturor datelor declarate în DSU.

ISEE se eliberează, în medie, după circa zece zile de la data prezentării DSU.