Italia: 600 de euro pentru anumite categorii de lucrători pe luna martie. Cererea se depune la INPS

Guvernul Italiei a aprobat prin decretul lege 18 din 17 martie 2020 o serie de măsuri care vin în ajutorul populației afectate de criza provocată de răspândirea infecției cu noul tip de coronavirus. Una dintre aceste măsuri este acordarea unei indemnizații de 600 de euro pentru luna martie anumitor categorii de lucrători cum ar fi: sezonierii din turism, lucrătorii agricoli cu contracte cu durată determinată, liber profesioniștilor, lucrătorilor cu contracte de colaborare coordonată și continuă, lucrătorilor autonomi înscriși la INPS și celor din domeniul spectacolului.

Într-un material prezentat pe pagina de Facebook, Ambasada României în Italia oferă detalii despre condițiile care trebuiesc îndeplinite și care categorii de lucrători vor beneficia de această indemnizație:

Lucrătorii sezonieri din turism și spa-uri (stațiuni termale)

Lucrătorii sezonieri din domeniul turismului și din spa-uri (stațiuni termale) al căror raport de muncă a încetat involuntar în perioada 1.01.2019 – 17.03.2020 le este recunoscută o indemnizație în valoare de 600 de euro în luna martie, cu condiția să nu fie pensionari și să nu dețină un contract de muncă salariată la data intrării în vigoare a Decretului. Indemnizația se acordă de INPS, la cerere, până la atingerea limitei fondurilor alocate acestei categorii: 103,8 milioane de euro, pentru anul 2020.

Lucrătorii din domeniul agricol

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Lucrătorii din domeniul agricol cu contracte cu durată determinată, care nu sunt și pensionari și care în anul 2019 au lucrat efectiv cel puțin 50 de zile în domeniul agricol, le este recunoscută, în luna martie, o indemnizație în valoare de 600 de euro. Indemnizația se acordă de INPS, la cerere, până la atingerea limitei fondurilor alocate: 396 milioane de euro, pentru anul 2020.

Lucrătorii liber profesioniști și lucrătorii cu contracte de colaborare coordonată și continuă

Liber profesioniștilor titulari de PFA activ la 23 februarie 2020 și lucrătorilor titulari ai unor contracte de colaborare coordonată și continuă în vigoare la 23 februarie 2020, înscriși la INPR – Gestiune Separată, care nu sunt pensionari și nici nu sunt înscriși la late forme de asigurare pentru pensie obligatorii, le este recunoscută, în luna martie, o indemnizație de 600 de euro. Indemnizația se acordă de INPS, la cerere, până la atingerea limitei fondurilor alocate: 203,4 milioane de euro, pentru anul 2020.

Lucrătorii autonomi înscriși în Sistemul de asigurare generală obligatorie – gestiuni speciale (meșteșugari, comercianți, cultivatori direcți)

Lucrătorilor autonomi înscriși în Sistemul de asigurare generală obligatorie – gestiuni speciale (meșteșugari, comercianți, cultivatori), care nu sunt pensionari și care nu sunt înscriși la alte forme de asigurare pentru pensie obligatorii, cu excepția Gestiunii Separate, le este recunoscută, în luna martie, o indemnizație de 600 de euro. Indemnizația se acordă de INPS, la cerere, până la atingerea limitei fonduriloe alocate: 2.160 milioane de euro, pentru anul 2020.

Lucrătorii din domeniul spectacolului

Lucrătorii înscriși la Fondul de pensii al lucrătorilor din domeniul specatcolului, cu cel puțin 30 de cotizații zilnice vărsate în anul 2019, cu un venit de până la 50.000 de euro, care nu sunt pensionari, le este recunoscută în luna martie o indemnizație în valoare de 600 de euro. Nu au dreptul persoanele care dețineau un contrcat de muncă salariată la 17 martie 2020. Indemnizația se acordă de INPS, la cerere, până la atingerea limitei fondurilor alocate: 48,6 milioane de euro, pentru anul 2020.

Valabil pentru toate categoriile de lucrători care vor beneficia de indemnizația de 600 de euro pe luna martie:

Indemnizația nu este cumulabilă și nu se acordă celor care primesc venit pentru cetățenie (Reddito di cittadinanza).

Pentru a putea beneficia de indemnizația de 600 de euro, este necesar să depuneți o cerere la INPS, inclusiv cu ajutorul instituțiilor de asistență „Patronati” recunoscute. În perioada imediat următoare INPS va publica instrucțiunile și procedurile online pentru prezentarea cererii. Pentru a putea depune online cereri pentru diferite prestații și a avea acces online la serviciile INPS este important să obțineți codul personal PIN.

Numerele de telefon ale agențiilor INPS din toate provinciile italiene, le găsiți aici.