Italia: perioada de preaviz în cazul concedierii îngrijitoarelor, menajerelor și bonelor

Raportul de muncă poate înceta prin libera voinţă a lucrătoarei şi a angajatorului, cu
condiţia să se acorde un preaviz legal celeilalte părţi.

Termenul minim acordat de angajator în caz de concediere îngrijitoarei, menajerei sau bonei, este stabilit prin lege, conform art.39 din Contractul Colectiv Național de Muncă. În funcție de vechimea acumulată la locul de muncă respectiv, angajatorul este obligat să aducă la cunoștința lucrătoarei decizia sa de a o concedia cu o anumită perioadă de timp înainte.

În caz de concediere, pentru raportul de muncă cu un program de lucru de peste 25 de ore pe săptămână, preavizul acordat va trebui să fie de:

  • 15 zile calendaristice, până la cinci ani de vechime în muncă la acelaşi angajator;
  • 30 de zile calendaristice, peste cinci ani de vechime în muncă la acelaşi angajator.

Pentru raportul de muncă cu un program de lucru de până la 25 de ore / săptămână, preavizul va trebui să fie de:

  • 8 zile calendaristice, până la doi ani de vechime în muncă;
  • 15 zile calendaristice, peste doi ani de vechime în muncă.

Aceste termene se reduc cu 50% în cazul demisiei din partea lucrătoarei.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

În lipsa preavizului din partea angajatorului, se va plăti lucrătoarei o indemnizaţie egală cu retribuţia corespunzătoare perioadei de preaviz respective.
În schimb, în caz de demisie, lucrătoarei care nu lucrează în perioada de preaviz, îi este reţinută din lichidare suma care i-ar fi revenit în această perioadă.

Preavizul se va trimite în scris, cu recomandată cu confirmare de primire pentru a evita
contestaţii din partea angajatorului.

În caz de demisie: dacă lucrătorul nu respectă preavizul legal, zilele nelucrate vor fi
reţinute din lichidare sau din ultimul salariu.
În caz de concediere: dacă angajatorul nu comunică preavizul sau nu-i permite să lucreze,
va fi obligat să-i plătească angajatului toate zilele.

Lucrătoarea din sectorul casnic nu este obligată să acorde preaviz în caz de demisie în timpul zilelor în care nu poate fi concediată (de exemplu în timpul concediului de boală, concediu medical sau de maternitate).

În cazul lucrătoarelor din sectorul casnic, angajatorul nu este obligat să justifice cauza concedierii.

Drepturile bănești la încheierea raportului de muncă

La încheierea raportului de muncă, îngrijitoarea trebuie să se asigure că primește toate drepturile bănești care i se cuvin:

  • TFR ( lichidarea). Există și posibilitatea ca TFR să fie plătit în fiecare an, dacă acest lucru este solicitat de lucrătoare sau de angajator, în urma obţinerii acordului celeilalte părţi. Dacă nu s-a procedat în acest mod, lucrătoarea va primi plata integrală a TFR la încheierea raportului de muncă; mai multe informații despre TFR aici.
  • plata retribuţiei pentru ultima lună lucrată;
  • fracţiunea din al 13-lea salariu, tredicesima, (dacă nu a fost acordată); mai multe informații despre tredicesimă aici.
  • plata concediului de odihnă neefectuat, ferie.

Atenţie: Toate aceste drepturi trebuie acordate de către angajator. În cazul refuzului
angajatorului, în vederea obţinerii recunoaşterii drepturilor dvs. salariale, potrivit
legislaţiei în vigoare, puteţi să demaraţi procedura facultativă de conciliere (e necesar să
vă adresaţi Direcţiei Teritoriale de Muncă, unde trebuie să depuneţi o cerere) sau să
încercaţi soluţionarea problemei de muncă pe cale sindicală. Este important să deţineţi
documente doveditoare şi să aveţi posibilitatea să indicaţi martori (inclusiv datele de
contact ale acestora).

Distribuie acest articol