Italia: Copiii românilor din Alcamo la cursul de limbă, cultură, istorie şi geografie românească

8 octombrie 2019 – o zi obişnuită pentru mulți, dar nu şi pentru elevii înscrişi la cursul de limbă, cultură, istorie şi geografie românească promovat de către Asociația „Decebal &Traian” din Alcamo, din cadrul proiectului „Uniți în cuget şi-n simțiri – Să nu uităm nicicând limba română!”- aprobat şi finanțat de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în colaborare cu Primăria din Alcamo.

Cu ocazia vizitei oficiale a TVR International s-a creat un moment de sărbătoare, un eveniment unic fondat pe o fuziune de emoții şi încredere în viitor.

Elevii, deşi obosiți după cele 5-6 ore de curs din prima parte a zilei, au reuşit să impresioneze toți cei prezenți cu entuziasmul demonstrat în lecţia deschisă propusă. Prin intermediul acestui eveniment s-au verificat eficacitatea concepţiilor metodologice moderne de glotododactică aplicate pe scară largă în Diaspora, voința nețărmurită şi capacitatea de absorbție a copiilor de noi informații referitoare graiului şi culturii native.

Grupa principianților, formată în principal din copii mai mici şi care la înscriere nu aveau nici noțiuni primare de limbă națională sau acestea erau grav carente, ținând cont că în prima parte a cursului, prin tematica abordată, s-au aplicat în scrierea caligrafică, citirea şi învățarea alfabetului românesc şi în cea de-a doua parte au început să asimileze lexiconul de bază util în situațiile de zi cu zi, s-au prezentat pe ei înşişi, interacționând în mod simplu, răspunzând sârguincios la întrebările familiare şi comune.

În final, fericiți că pot demonstra ulterior ceea ce cu bucurie au învățat pentru această ocazie, au recitat poezii dedicate limbii, țării şi poporului nostru. Grupa mijlocie şi grupa mare (cu un nivel A2, B1 şi B2 de cunoştințe de limba română, conform standardelor europene) au interacționat pe teme de limba română şi au răspuns la întrebările de cultură generală, istorie şi geografie adresate lor. Medalioanele dedicate scriitorilor şi domnitorilor români, parte integrantă şi reprezentativă a identității româneşti de-a lungul timpului, au fost extrem de apreciate şi cu mândrie prezentate.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Se mulțumeşte Asociației „Decebal &Traian” pentru promovarea acestui proiect şi pentru toate activitățile culturale dedicate românilor din Diaspora; Ministerului Românilor de Pretutindeni pentru susținerea generală a activităților, pentru aprobarea şi finanțatea acestui proiect; Primăriei din Alcamo, reprezentată de către domnul primar Domenico Surdi şi doamnei consilier Lorella di Giovanni, pentru colaborarea perpetuă şi pentru parteneriatul activ, pentru alocarea aulei scolastice de la Cittadella dei Giovanni şi pentru spațiul acordat la Biblioteca Municipală pentru desfăşurarea acestui eveniment; TVR Internațional, reprezentată la Alcamo de către doamna redactor Angela Avram Giurgiu şi de către domnul Mihai Covrig, care prin programul „Generația următoare la Palermo” sensibili la necesitățile Diasporei, cu profesionalitate şi răbdare au crezut în potențialul imens al acestor copii şi au evidențiat cu mărinimie miriadele de fațete ale acestei comunități; profesorilor titulari Gabriela Tărăboi şi Marcela Ciocan şi profesoarei auxiliare Crina Mirza, domnişoarei Maria Bernadeth; părinților, copiilor şi tuturor colaboratorilor, precum şi familiilor noastre, a celor implicați în acest proiect, care ne susțin şi cred cu fervoare în capacitățile noastre şi în necesitatea acestuia.

Din postarea publicată pe profilul Facebook de Claudia Antonela Machonici