Șomajul și alte drepturi ale îngrijitoarelor, menajerelor și bonelor la încetarea contractului de muncă

Raportul de muncă în cazul îngrijitoarelor, menajerelor și bonelor, poate înceta prin libera voinţă a lucrătoarei şi a angajatorului, cu condiţia să se acorde un preaviz legal celeilalte părţi.

Preavizul

În caz de concediere, pentru raportul de muncă cu un program de lucru de peste 25 de ore pe săptămână, preavizul acordat va trebui să fie de:

 • 15 zile calendaristice, până la cinci ani de vechime în muncă la acelaşi angajator;
 • 30 de zile calendaristice, peste cinci ani de vechime în muncă la acelaşi angajator.

Pentru raportul de muncă cu un program de lucru de până la 25 de ore pe săptămână,
preavizul va trebui să fie de:

 • 8 zile calendaristice, până la doi ani de vechime în muncă;
 • 15 zile calendaristice, peste doi ani de vechime în muncă.

Aceste termene se reduc cu 50% în cazul demisiei din partea muncitorului.

În lipsa preavizului din partea angajatorului, se va plăti muncitorului o indemnizaţie egală cu retribuţia corespunzătoare perioadei de preaviz respective.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

În schimb, în caz de demisie, muncitorului care nu lucrează în perioada de preaviz, îi este
reţinută din lichidare suma care i-ar fi revenit în această perioadă.

Preavizul se va trimite în scris, cu recomandată cu confirmare de primire pentru a evita
contestaţii din partea angajatorului.

În caz de demisie: dacă lucrătorul nu respectă preavizul legal, zilele nelucrate vor fi
reţinute din lichidare sau din ultimul salariu.
În caz de concediere: dacă angajatorul nu comunică preavizul sau nu-i permite să lucreze,
va fi obligat să-i plătească angajatului toate zilele.

Drepturile bănești pe care trebuie să le primească îngrijitoarea, menajera sau bona, la încheierea unui contract de muncă:

 • TFR ( lichidarea);
  Observaţie: Există posibilitatea ca TFR să fie plătit în fiecare an sau inclus în plata lunară dacă acest lucru este solicitat de muncitor sau de angajator, în urma acordului ambelor părți.
 • Plata retribuţiei pentru ultima lună lucrată, salariul propriu-zis;
 • Fracţiunea din al 13-lea salariu, dacă nu a fost acordată (tredicessima);
 • Plata concediului de odihnă neefectuat (ferie).

Chiar dacă ați lucrat numai câteva luni, aveţi dreptul la al 13-lea salariu și concediu, calculat ca 1/12 din salariul mediu lunar, înmulţit cu numărul lunilor lucrate. În plata celui de-al 13-lea salariu și a concediului trebuie să se recunoască femeilor care lucrează la post fix nu numai retribuţia lunară, ci şi indemnizaţia de casă şi masă (indennità di vitto e alloggio). Aceeași indemnizație trebuie luată în considerație și în calculul lichidării (TFR – Trattamento fine rapporto).

Toate aceste drepturi trebuie acordate de către angajator.

În cazul refuzului angajatorului, în vederea obţinerii recunoaşterii drepturilor dvs. salariale, potrivit legislaţiei în vigoare, puteţi să demaraţi procedura facultativă de conciliere (este necesar să vă adresaţi Direcţiei Teritoriale de Muncă, unde trebuie să depuneţi o cerere) sau să încercaţi soluţionarea problemei de muncă pe cale sindicală. Este important să deţineţi documente doveditoare şi să aveţi posibilitatea să indicaţi martori (inclusiv datele de contact ale acestora).

Atenție!! În afara indemnizației de șomaj, în cazul muncii „la negru” lucrătoarea are aceleași drepturi bănești la sfârșitul raportului de muncă precum lucrătoarea care a beneficiat de un contract de muncă înregistrat

În cazul în care raportul de muncă nu a fost înregistrat, nu există un contract de muncă între cele două părți, îngrijitoarea, menajera sau bona lucrând „la negru”, se consideră că aceasta are toate drepturile bănești pe care le-ar fi avut și în cazul în care angajatorul i-ar fi făcut un contract de muncă legal înregistrat.

Atunci când raportul de muncă ia sfârșit, lucrătoarea „la negru”, are dreptul să pretindă și să primească aceleași drepturi bănești ca o lucrătoarea cu un contract de muncă legal înregistrat.

Mai multe despre acest argument puteți citi în articolul:

Italia – munca la negru: ce bani trebuie să primești când te hotărăști să lași locul de muncă

Indemnizaţia de şomaj NASPI

Se acordă în următoarele condiții:

 • lucrătoarelor care şi-au pierdut involuntar locul de muncă (au fost concediate din inițiativa angajatorului);
 • au minim 13 săptămâni de contribuţii pentru şomaj, în ultimii 4 ani
  anteriori pierderii locului de muncă;
 • au lucrat efectiv minim 30 de zile, în ultimele 12 luni anterioare
  pierderii locului de muncă, perioadă în care să fi fost plătită cel puţin contribuţia
  minimă.

Indemnizați de șomaj se plătește lunar iar pentru a putea beneficia de NASPI, lucrătoarele aflate în situaţiile prezentate mai sus, trebuie să prezinte cererea la INPS, în termenul limită de 68 de zile de la pierderea locului de muncă.

Cererea poate fi prezentată prin următoarele modalităţi:

 • Accesând site-ul www.inps.it (este necesar ca solicitantul să se înregistreze pe
  site-ul INPS şi să obţină de la INPS un cod PIN, în acest sens);
 • Apelând la una din instituţiile de asistenţă a lucrătorilor denumită „Patronato”,
  care, potrivit legii, trebuie să sprijine gratuit lucrătorii să prezinte respectiva cerere;
 • Accesând centrul de contact integrat INPS INAIL (sunând de la un telefon fix la
  numărul: 803.164 sau de la un telefon celular: 06.164.164).

Îndemnizația de șomaj NASPI nu se acordă lucrătoarelor:

 • care şi-au dat demisia (cu excepţia demisiei pentru justă cauză / în timpul
  perioadei de protecţie a maternităţii la locul de muncă – 300 de zile de la
  data presupusă a naşterii);
 • al căror raport de muncă a încetat prin acordul părţilor (cu excepţia
  situaţiei în care s-a ajuns la această decizie în cadrul parcurgerii tentativei de conciliere a unui litigiu de muncă realizată de Direcţia Teritorială de Muncă).