Italia: în ce situații este interzisă concedierea de la un loc de muncă

În Italia este interzisă concedierea femeii pe motive de sarcină şi de căsătorie. De asemenea, este interzisă concedierea din motive discriminatorii.

Ce este discriminarea

Este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social.

Printre cele mai frecvente fenomene de discriminare se află: discriminarea pe criterii de vârstă, de avere, de convingeri politice, de naționalitate, de rasă, de sex, de religie, de orientare sexuală, etc.

Prin noua reformă a pieței muncii (Decretul legislativ nr. 23/2015) în cazul concedierii
discriminatorii, nule sau orale, este posibilă reintegrarea la locul de muncă sau
acordarea de despăgubiri doar în cazurile extrem de grave precum concedierea
lucrătoarei mame sau pe motive de căsătorie, care fac ca decizia de concediere să fie
nulă, concedierilor comunicate oral sau în situațiile în care judecătorul constată lipsa
unei justificări a concedierii legate de un handicap fizic sau psihic al lucrătorului.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Anumite categorii de lucrători pot fi concediate fără ca angajatorul să fie obligat să îşi
justifice decizia (articolul 2118 din Codul Civil), cu excepţia cazurilor în care este vorba
despre o concediere din motive discriminatorii.

Printre acestea se regăsesc:

  • lucrătorii care au îndeplinit condiţiile de pensionare şi nu au optat pentru continuarea activităţii;
  • muncitorii casnici şi personalul de îngrijire („colf” şi „badante”);
  • lucrătorii ce se află în perioada de probă.

Atenţie!

Este necesar ca angajatorul să vă înștiințeze în scris concedierea, altfel aceasta nu este valabilă. Scrisoarea de concediere trebuie să conţină inclusiv motivele concedierii.

Salariatul poate contesta concedierea în termen de 60 de zile de la primirea scrisorii de concediere.

Contestarea concedierii poate fi efectuată direct sau cu sprijinul unei organizaţii sindicale, prin orice document în scris, care poate fi şi extrajudiciar, prin care se comunică voinţa lucrătorului.

Distribuie acest articol