Italia: Nedreptate la locul de muncă, procedura de depunere a plângerii la Inspectoratul Muncii

Inspectoratul Național de Muncă din Italia este un organ de specialitate al administraţiei publice centrale. Instituţia are personalitate juridică şi îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă. Cu alte cuvinte, este structura publică care protejează drepturile lucrătorului.

Dacă aveți un contract de muncă dar angajatorul nu vă plătește salariul sau vă plătește doar o parte, dacă a omis plata contribuțiilor la INPS sau nu respectă orarul de lucru indicat în contract, dacă efectuează rețineri salariale mai mari decât cele datorate. De asemenea, dacă sunteți victima hărțuirii sau dacă nu aveți un contract de muncă și prin urmare sunteți nevoit să lucrați „la negru”. În toate aceste cazuri aveți posibilitatea să contactați un oficiu al Inspectoratului Muncii – care are sarcina de a verifica mai întâi de toate corectitudinea comportamentului angajatorului față de dumneavoastră, dacă acesta vă respectă sau nu drepturile care vă revin conform legii.

Pentru a solicita o verificare de acest fel trebuie să depuneți o plângere la Inspectoratul Muncii din zona în care locuiți sau lucrați. Sediile Inspectoratului Muncii unde puteți denunța abuzurile de la locul de muncă le puteți găsi aici.

Înainte de a merge la Inspectorat este recomandat să vă procurați toată documentația necesară. În special, va trebui să luați cu dumneavoastră:

  • un document de identitate;
  • o copie a contractului de muncă (dacă acesta există);
  • fluturașul de salariu („busta paga”);
  • orice comunicare sau acord scris dintre dumneavoastră și angajator;

La Inspectoratul Teritorial al Muncii va trebui să descrieți care sunt nemulțumirile dumneavostră și implicațiile angajatorului, prin atașarea documentației relevante (plângere scrisă). Descrierea trebuie să fie cât mai detaliată posibil pentru a permite inspectorului să cunoască disputa în cele mai mici detalii, ne recomandă specialiștii de pe site-ul La legge per tutti.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

De asemenea, va trebui să indicați calificarea dumneavoastră, sarcinile efectuate la locul de muncă respectiv, metodele de desfășurare a relației de muncă, datele angajatorului și a eventualilor martori care pot fi colegi, vecini, rude, prieteni, care sunt la cunoștința celor întâmplate.

Dacă doriți să fiți ajutat la pregătirea tuturor documentelor necesare pentru a contacta inspectoratul de muncă,  puteți cere ajutor la un sindicat. Acesta din urmă vă va explica, în detaliu, care sunt drepturile dumneavoastră și dacă într-adevăr trebuie să comunicați situația în care vă aflați la un inspectorat de muncă. De asemenea, vă va ajuta să pregătiți toate documentele care trebuie prezentate inspectoratului, precum și orice dovezi care trebuie indicate și/sau atașate.

În plus, plângerea poate fi prezentată și la Garda Financiară.

Plângerea adresată Inspectoratului poate fi anonimă?

- Continuarea după publicitate -

Se întâmplă de multe ori ca lucrătorul, în ciuda neregulilor din raportul de muncă, să prefere să renunțe mai degrabă la drepturile sale decât să denunțe, mai ales din teama de a-și pierde locul de muncă. Din acest motiv, este util să subliniem că plângerea (la Inspectorat, dar și la Garda Finaciară) poate fi făcută și în formă anonimă.

Plângerea anonimă poate fi făcută prin trimiterea unei scrisori recomandate nesemnate sau cu ajutorul unui sindicat. Acesta se va ocupa de toată procedura, menținând anonimatul lucrătorului. Ceea ce contează este ca tot ceea ce este scris în scrisoarea anonimă să corespundă adevărului.

Dacă doriți să mergeți la Inspectoratul Muncii pregătiți deja cu o plângere scrisă, puteți urma acest model simplu:

„(Luogo, data)

Spett.le

Ispettorato del Lavoro di (luogo)

(indirizzo)

Oggetto: Richiesta di verifica

Spett.le Ispettorato del Lavoro di (luogo),

Il/la sottoscritta (nome, cognome del lavoratore), nato in (luogo), il (data di nascita), residente in (indirizzo), C.F. (indicare il Codice Fiscale), dipendente della Società (nome), con sede in (indirizzo), P.Iva: (indicare partita Iva), rappresentata da (indicare il nome del rappresentante legale), si rivolge al suindicato Ufficio per denunciare alcuni comportamenti illegittimi del proprio datore di lavoro.

In particolare, il/la sottoscritta, ha firmato un contratto (indicare il tipo di contratto, per esempio a tempo indeterminato), in data (data) con la Società suindicata e svolge, attualmente, la mansione di (indicare la mansione).

L’orario di lavoro, previsto dal contratto, è il seguente: (indicare l’orario previsto da contratto). L’orario svolto è: (indicare, dettagliatamente, i giorni e gli orari di lavoro, comprensivi di straordinari).

Il/la sottoscritta, chiede all’Ispettorato un intervento immediato volto alla verifica di comportamenti illegittimi tenuti dal datore di lavoro e, di conseguenza, alla loro cessazione. Nello specifico, la Società (nome), ha (indicare, in modo dettagliato, il comportamento illegittimo tenuto dal datore di lavoro. Per esempio, mancanza di contratto, trattenute eccessive, retribuzione insufficiente ecc.).

A dimostrazione di quanto sopra riportato allego copia del contratto (se esistente), le buste paga, il prospetto delle spettanze (e qualsiasi altro documento per possa avvalorare la tua tesi). Inoltre, possono confermare quanto sopra rappresentato, i Sigg.ri (indicare il/i nome/i dei colleghi di lavoro che possano testimoniare che quanto asserito corrisponde al vero).

Canalul WhatsApp Rotalianul - Revista Românului din Italia

I comportamenti sopra menzionati creano un forte malcontento ed enormi difficoltà economiche. Si chiede, pertanto, immediato controllo al fine di far cessare i suddetti atteggiamenti vessatori ed irrispettosi dei diritti del sottoscritto/a.

Distinti saluti.

(firma del lavoratore)”

Rotalianul - Revista Românului din Italia este și pe WhatsApp. Înscriete-te pe canalul nostru.

@rotalianul
zandra.ro%20