Italia, noile voucher: asistenții familiari vor fi plătiți cu 10 euro pe oră. Alte prevederi

La sfârșitul lunii mai 2017, statul italian a aprobat noile vouchere pentru familii și întreprinderile mici și foarte mici, care introduc noi tarife pentru plata orară dedicată muncii ocazionale, informează repubblica.it

Noile voucher, numite PrestO (Prestazione Occasionale), sunt librete de plată cu ajutorul cărora vin retribuite persoanele care prestează o muncă la ore, considerată ocazională iar noile prevederi sunt redate în articolul 54 bis „Disciplina prestațiilor ocazionale.”

Prevederi referitoare la personalul care își desfășoară activitatea în cadrul familiilor

Din categoriile de lucrători în sectorul familiar care vor putea beneficia de plata cu 10 euro/oră cu noile voucher, amintim:

  • persoanele care se ocupă de curățenia casei (ocazional sau prin repetiție);
  • îngrijitoarele care acordă asistență și îngrijire persoanelor în vârstă, cu boli sau cu dizabilități (badantele cu plata la oră);
  • persoanele care acordă asistență și îngrijire copiilor (baby-sitter);
  • profesorii care acordă meditații sau alt tip de lecții private elevilor la cererea acestora;
  • personalul care prestează lucrări de grădinărit;
  • bucătari, șoferi, care acordă prestații ocazionale la domiciliul solicitantului.

Familiile care vor solicita lucrătorilor servicii ocazionale cu plata la oră, care se poate și repeta, vor avea posibilitatea să achiziționeze la de Institutul Național de Previdență Socială, librete (voucher), care vor conține bonuri de plată în valoare de 10 euro/oră fiecare, plus contribuțiile pentru gestionarea separată, prima de asigurare și costurile de funcționare în valoare de 2 euro.

Lucrătorul nu va putea primi mai mult de 2.500 euro pe an de la același angajator și nu mai mult de 5000 de euro pe an de la doi sau mai mulți angajatori.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

În cazul în care se depășește suma de plată maximă prevăzută de 2500 de euro pe an de la același angajator și o durată care depășește un număr maxim de 280 de euro pe an, raportul se transformă într-un contract de muncă pe timp indeterminat.

Dezavantajele plății cu voucher pentru lucrător:

Lucrătorul care primește plata la oră cu voucher pentru munca prestată saltuar, nu va beneficia de încheierea unui contract de muncă. În consecință, nu va putea beneficia de vechime la pensie, drept de șomaj, plata concediilor medicale sau de maternitate, nu va primi alte plăți compensatorii cum ar fi: plata pentru concediu de odihnă, al treisprezecelea salariu sau plata de lichidare (TFR) care se dă la încheierea unui raport de muncă înregistrat.

Prevederi referitoare la plata cu voucher în cadrul micilor societăți private (cu un număr de până la 5 muncitori cu contract de muncă pe termen indeterminat)

Pentru întreprinderile mici și foarte mici, retribuția orară pentru lucrătorul ocazional nu va putea fi mai mică de 9 euro pe oră, pentru un maxim de 4 ore consecutive de muncă cu același angajator.

Plata cu voucher o vor putea face doar societățile care au înregistrat un număr de până la 5 lucrători cu contract de muncă indeterminat.

Societățile vor putea încheia și un contract de muncă pentru plata cu voucher, contract care va prevedea plata concediului de odihnă, a zilelor libere, plata lichidării când se încheie raportul de muncă dintre angajator și lucrător (TFR), sau alte plăți compensatorii. Aceasta este diferența dintre libretele de plată-voucher vechi, care erau fără un contract.

Pentru întreprinderile cu mai mult de cinci angajați ar trebui să fie introdusă liberalizarea contractului de muncă ocazional („a chiamata”), cu limita de 400 de ore lucrate și plătite în trei ani și fără limite de vârstă sub 25 de ani și peste 55 de ani.

În ceea ce privește metodologia plății cu voucher, cel puțin o oră înainte de începerea lucrului, societatea sau familia angajatoare trebuie să informeze INPS – online sau prin centrul de contact – de prezența și prestația lucrătorului. Angajatorul va face o declarație care va conține datele personale și de identificare ale sale; locul prestării serviciilor; obiectul și natura serviciilor; data și ora de începere și de încheiere aprestațiilor sau, în cazul în care este vorba despre un agricultor, durata serviciului, cu referire la o perioadă de cel mult trei zile.

Lucrătorul va putea primi un sms din partea INPS cu o notificare textuală în care va fi înștiințat de intenția angajatorului.

În cazurile în care prestația serviciilor nu mai are loc, angajatorul trebuie să notifice INPS în termen de trei zile.

Noile voucher se vor putea achiziționa de la sediile INPS, de la oficiile poștale sau de la tutungerii.