Lucrătorii casnici din Italia (menajere, îngrijitoare, bone): drepturile lor când lucrează cu acte în regulă

Lucrătorii casnici sunt cei care prestează o activitate lucrativă continuă în cadrul locuinței angajatorului ca de exemplu: menajere, asistenţi familiali (îngrijitoare), bone, guvernante, bucătari, etc. conform site-ului oficial inps.it

Intră în această categorie şi lucrătorii care prestează aceste activităţi în cadrul comunităţilor religioase (mânăstiri, seminarii), în cazărmi şi comandamente militare, precum şi comunităţile fără scop lucrativ, ca orfelinate şi aziluri de bătrâni, al căror scop este cu precădere asistenţial.

Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc, potrivit legii, prin negociere în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale. Salariaţii nu pot renunţa la drepturile care le sunt recunoscute prin lege.

Angajarea

Se stabilesc de comun acord între angajator și lucrător condiţiile pentru încheierea în formă scrisă a contractului de muncă.

Angajatorul este obligat să trimită o comunicare a angajării la INPS până la ora 24 a zilei precedente (chiar dacă este nelucrătoare) celei de începere a raportului de muncă.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Comunicarea la INPS este obligatorie:

 • chiar și pentru perioada de probă;
 • oricare ar fi durata muncii;
 • chiar dacă munca este ocazională sau discontinuă;
 • chiar dacă lucrătorul este deja asigurat la un alt angajator;
 • chiar dacă este deja asigurat pentru o altă activitate;
 • chiar dacă este de naţionalitate străină;
 • chiar dacă este titular de pensie.

Drepturile lucrătorului casnic cu acte în regulă:

Contribuțiile plătite la INPS de către angajator permit lucrătorului casnic să aibă acces la serviciile de asigurare şi pensionare mai jos enumerate, dacă îndeplineşte condiţiile cerute de lege.

Astfel, lucrătorul casnic are dreptul la:

 • alocaţia familială;
 • indemnizaţia de şomaj;
 • indemnizaţia de maternitate;
 • indemnizaţia antituberculoză;
 • pensie de invaliditate;
 • pensie pentru incapacitate de muncă;
 • pensie pentru limită de vârstă;
 • pensie anticipată;
 • pensie de urmaş.

Alocaţia pentru familie

Lucrătorii comunitari au dreptul la alocaţie familială, pentru ei şi pentru membrii familiilor lor rezidenţi în ţara de origine sau într-o ţară cu care s-a încheiat o convenţie. Informații privind obținerea alocaţiei pentru nucleul familial aici.

Pensia

Cetăţenii comunitari care muncesc în Italia şi plătesc regulat contribuţii la Inps, au dreptul la prestaţii de pensie (pensie pentru limită de vârstă, anticipată, de boală şi pensie de urmaş) în aceleaşi condiţii de vârstă şi de contribuţie prevăzute pentru cetăţenii italieni.

Datorită sistemului „totalizării”, toate contribuţiile plătite în Italia sau în alte ţări europene, vor fi însumate cu scopul de a acorda o singură pensie. Suma acordată ca pensie se determină din gestiunea de prevederi sociale a fiecărei ţării, în funcţie de contribuţiile plătite, conform aşa zisului „sistem pro-rata”. Mai multe informații despre pensia comunitară aici.

De asemenea, lucrătorii casnici cu un contract de muncă regular, beneficiază și de prestații în sarcina INAIL:

 • indemnizaţie zilnică pentru incapacitate temporară absolută;
 • venit pentru incapacitate de muncă permanentă;
 • venit şi ajutor pentru urmaşii supravieţuitori, în caz de deces.

Alte prestaţii speciale conexe accidentelor de muncă:

 • proteze şi orteze ortopedice;
 • tratamente hidrotermale, cu nămol şi climaterice;
 • tratamente medicale şi chirurgicale;
 • tratamente ambulatorii în convenţie cu Serviciul Sanitar Naţional.

Toți lucrătorii casnici au dreptul la asistenţă sanitară (medicală, farmaceutică, spitaliceacă, ambulatorie, de specialitate). Informații privind cardul de sănătate și înscrierea la Serviciul Naţional de Sănătate (SSN) pentru cetățenii români aici.