Milano – Conferință pe tema drepturilor fundamentale ale muncitorilor și a accidentelor la locul de muncă

Asociatia de Promovare Socială MAYA E.T.S. are plăcerea de a vă invita la conferința „Drepturile fundamentale ale muncitorilor și accidentele la locul de muncă’’, eveniment organizat de asociația noastră în colaborare cu Primăria din Milano – Municipiul 3 și cu prețioasa contribuție adusă de consiliera asociației, Cristina Berezovschi.

Conferința, va fi prima dintr-un ciclu de șase conferințe pe tema „Integrarea cetățenilor români – muncitori și antreprenori” – prin intermediul cunoașterii drepturilor și îndatoririlor”. Evenimentul va avea loc în Sala Consiliară a Primăriei din Milano – Via Sansovino n. 9, începând cu ora 15:00 și urmărește să prezinte și să facă, de asemenea, cunoscut muncitorilor români, atât drepturile fundamentale cât și obligațiile corelate care izvorăsc din oricare raport de muncă, inclusiv măsurile necesare și imediate în contextul verificării unui accident la locul de muncă.

Ca urmare, diverși profesioniști care lucrează în convenție cu asociația noastră vor aborda subiecte esențiale cum ar fi: dreptul la o încadrare echitabila, CCNL, contracte de nivel superior, contracte individuale de muncă, fluturașe de plată, computarea orelor de muncă extraordinară și majorările prevăzute pentru munca nocturnă și munca prestată în zilele de sărbătoare, permisii retribuite, indemnizația de boală, dreptul de a participa la asociațiile și la activitățile sindicale, dreptul la sănătate și la siguranța la locul de muncă, accidentele la locul de muncă, obligația de diligență a muncitorului și sancțiunile aplicabile în defavoarea sa, comportamente abnorme adoptate de anumiți muncitori, disciplina concedierii și regimurile sancționatorii.

Ne vor onora cu prezenta, aducând o prețioasă contribuție pe tema drepturilor fundamentale ale muncitorilor și a accidentelor la locul de muncă, Președinta Comisiei de Drepturi Civile și Egală Oportunitate, Dott.ssa Diana De Marchi și Președinta Comisiei Consiliare pentru Politici Sociale a Primăriei din Milano, Dott.ssa Angelica Vasile.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Amplu spațiu a fost rezervat intervențiilor dumneavoastră pentru dezbateri și reflexii comune. Vă așteptăm numeroși! Evenimentul va fi înregistrat de o echipă de la TVR Internațional și una de la Rotalianul – Revista Românului din Italia.