Oportunități de muncă în sectorul agricol, pentru cetățenii români care se află deja în Italia

Dacă vă aflați deja în Italia și sunteți în căutarea unui loc de muncă în sectorul agricol, vă puteți adresa centrelor pentru ocupare (centri per l’impiego) sau principalelor organizații de producători agricoli (angajatorii din domeniu):

♦ Serviciul public pentru ocupare:

Consultați Centrele pentru ocupare de la nivel local – servizi.lavoro.gov.it/cerca-sportello/;

Pentru datele de contact ale centrelor de ocupare, selectați provincia, localitatea și la „tipo sportello” – „centri per l’impiego”.

♦ Organizații de fermieri / producători agricoli:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Ce trebuie să știți la încheierea unui contract de muncă în Italia:

Salariul minim

Salariul minim în agricultură este stabilit prin contractele provinciale de muncă (nu poate fi inferior celui stabilit prin contractul colectiv aplicabil la nivel național: 874,65 euro – încadrare profesională area 3; 1.173,06 euro – area 2; 1.286,25 – area 1). Vă recomandăm să vă informați asupra nivelului salariului minim existent în provincia în care urmează să vă desfășurați activitatea.

Munca suplimentară, peste programul normal de lucru, se plătește, aplicându-se o majorare la plata salariului:

  • Muncă suplimentară 25% în plus la plata salariului;
  • Muncă în timpul zilelor de sărbătoare / duminica 35%;
  • Program de noapte 40%;
  • Muncă suplimentară în timpul zilelor de sărbătoare / duminica 40%;
  • Muncă suplimentară pe timp de noapte 45%.

Programul de lucru

Programul de lucru normal pentru muncitorii agricoli este de 39 de ore/săptămână, 6 ore și jumătate/zi. Asigurați-vă, pe parcursul contractului, că angajatorul dvs. a comunicat instituțiilor italiene numărul corect al zilelor lucrate de dvs. și că sunteți înscris pe listele nominale ale muncitorilor agricoli (OTD), adresându-vă unui sindicat din domeniul agricol!

Există și contracte part-time. Nu acceptați să vi se încheie un contract de muncă part-time, dacă dvs. în realitate lucrați cu program de lucru normal!

Pentru contractele cu durată mai mare de 30 de zile, este prevăzută o perioadă de probă plătită de 2 zile.

Unui muncitor nu i se poate cere să lucreze, pe lângă programul normal, mai mult de 3 ore/zi; 18 ore/săptămână, 300 ore/an. Lucrătorii au dreptul la 24 de ore consecutive de odihnă săptămânală (de obicei ziua de duminică).

Dreptul la indemnizația de șomaj agricol

Dacă contractul dvs. cu durată determinată/sezonier a ajuns la termen și nu a fost reînnoit, asigurați-vă că aveți dreptul la indemnizația de șomaj agricol și adresați-vă unei instituții de asistență a lucrătorilor „Patronato” recunoscută, pentru a vă ajuta să depuneți cererea la INPS/depuneți cererea online direct la INPS. Cererea pentru obținerea indemnizației de șomaj trebuie depusă în Italia.

Articolul a fost realizat cu ajutorul informațiilor puse la dispoziție de Ghidul lucrătorului român din străinătate realizat pe baza informațiilor puse la dispoziție de Ambasada României în Italia.

Distribuie acest articol