Ordonanța de urgență privind modificarea Codurilor penale a fost abrogată în totalitate duminică de Guvernul Grindeanu.

Ordonanța de urgență nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, adoptată de Guvernul Grindeanu marți seara, 31 ianuarie, 2017, a fost abrogată printr-o nouă ordonanță de urgență adoptată de Guvern în ședința de duminică, 5 februarie, 2017, și publicată în Monitorul Oficial în aceeași zi.

Conform OUG  nr. 14/2017 din Monitorul Oficial, cea prin care se abrogă precedenta ordonanță nr. 13/2017, Guvernul a luat această decizie în urma reacțiilor puternice avute din partea instituțiilor statului în ceea ce privește modalitatea de adoptare a OUG 13/2017, dar și în urma numărului mare de proteste ale românilor din țară și străinătate împotriva acesteia, admițând existența pericolului de dezbinare a societății „în contextul general de neînțelegere”.

„Având în vedere faptul că, de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 1 februarie 2017 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi până în prezent au existat foarte multe reacţii, nu numai în ceea ce priveşte fondul actului normativ, dar şi în ceea ce priveşte modalitatea de adoptare a acestuia,

având în vedere faptul că aceste reacţii vin atât din partea instituţiilor sistemului judiciar — Consiliul Superior al Magistraturii, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Public, cât şi din partea altor autorităţi ale statului — Preşedintele României, Avocatul Poporului,

constatând faptul că actul normativ menţionat a suscitat un real interes în rândul cetăţenilor României, aceştia înţelegând să se implice activ nu numai prin participarea la dezbaterea publică efectuată în perioada prealabilă adoptării lui, dar şi prin susţinerea ideilor în cadrul unor manifestări publice care au fost prezente pe întreg teritoriul ţării şi în unele oraşe din străinătate, observând că puternica reacţie a cetăţenilor români a vizat în special insuficienta dezbatere a soluţiilor de interes pentru întreaga comunitate, solicitând, pe cale de consecinţă, o dezbatere mai amplă a soluţiilor în cadrul Parlamentului,

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

constatând că, în acest moment, pe fondul tensiunilor create ca urmare a adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 există un pericol real de dezbinare a societăţii, în contextul general de neînţelegere, cu consecinţe asupra climatului general de stabilitate a societăţii şi recunoscând şi respectând în egală măsură exercitarea democraţiei în toate formele sale,

observând că tensiunile existente pot fi înlăturate prin abrogarea expresă şi imediată a acelor texte care au suscitat reacţiile masive menţionate, ceea ce presupune, din punct de vedere tehnic, o intervenţie expresă asupra textelor din Codul de procedură penală care intraseră deja în vigoare, astfel încât acestea să revină la forma avută înainte de adoptarea ordonanţei menţionate, urmând ca ele să se aplice, din nou, ţinându-se seama de deciziile Curţii Constituţionale nr. 586/2016 şi nr. 614/2016,

apreciind că doar o abrogare expresă şi de urgenţă a textelor, în special cele privind Codul penal, intens criticate, este de natură a readuce starea de echilibru în societatea românească şi de a permite reinstalarea unui dialog constant şi constructiv,

considerând că toate acestea constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, din cauza efectelor negative ce ar putea fi generate de o interpretare neunitară a legii, considerăm că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecinţă negative.”

OUG 14/2017 conține trei articole, dintre acestea art. 2 cuprinzând patru alineate. În art. 1 se specifică în mod clar faptul că ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 se abrogă, iar în art. 2 se specifică modul în care această ultimă ordonanță va afecta legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. În final, art. 3 specifică faptul că această ordonanță de abrogare a OUG 13/2017 va intra în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial.

Art. I.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 1 februarie 2017, se abrogă.

Art. II. — Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 5 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.    Alineatul (5) al articolului 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) în caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f), i) şi j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă.”

2.    Alineatul (2) al articolului 215¹ se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să depăşească 60 de zile.”

3.    Alineatul (3) al articolului 290 se abrogă.

4.    Alineatul (1¹) al articolului 557 se abrogă.

Art. III. — Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Cu toate acestea, la câteva ore după publicarea ordonanței de abrogare a OUG 13/2017, au apărut deja discuții în spațiul public referitoare la decizia Curții Constituționale din România nr. 586/2016 care a declarat anul trecut că art. 25, alineatul 5, din legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, este neconstituțional.

Această parte din respectiva lege prevede că este împiedicată începerea urmăririi penale și exercitarea acțiunii penale „dacă a intervenit amnistia sau prescripția, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică.”

Prin intrarea în vigoare a OUG 13/2017, care a fost abrogată duminică, această neconstituționalitate era rectificată, așa cum a cerut Curtea Constituțională, însă, în urma abrogării ordonanței, se revine la vechea formă, neconstituțională, a acelei părți din lege, așa cum a confirmat chiar Ministerul Justiției într-un comunicat de presă trimis duminică:

„Ministerul Justiţiei, precizări:

Având în vedere vehicularea în spațiul public a unor informații referitoarea la Ordonanța de Urgență pentru abrogarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi al Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, emisă de Guvernul României – astăzi, 5 februarie 2017, pentru o corectă informare a opiniei publice Ministerul Justiției face următoarele precizări:

Prin Ordonanța de urgență emisă de Guvernul României și publicată în Monitorul Oficial – astăzi 5 februarie 2017, a fost abrogată în totalitate Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2017.

Prin acest demers s-a revenit la textele legale anterioare, respectiv prevederile Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.

Subliniem că, Ordonanța emisă astăzi nu modifică prevederile legale anterioare, asupra cărora Curtea Constituțională s-a pronunțat în cursul anului 2016.”