Pașaportul simplu electronic pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS). Avantaje și dezavantaje

Cetăţenii români care doresc să-şi legalizeze domiciliul din străinătate în evidenţele din România, pot să solicite emiterea unui paşaport cu menţiunea ţării de domiciliu (ce poartă acronimul CRDS, de la Cetăţean Român cu Domiciliul în Străinătate).

Obținerea unui pașaport CRDS (cetățean român cu domiciliul în străinătate) presupune retragerea cărții dvs. de identitate și inscripționarea mențiunii „domiciliu în Italia” (exemplu) pe pagina 3 a pașaportului. 

Facem precizarea că acest tip de paşaport nu restrânge în niciun fel drepturile cetăţeneşti, dar pot exista unele avantaje sau dezavantaje, în funcţie de situaţia şi opţiunile personale ale fiecăruia:

 • nu mai este necesară cartea de identitate pentru obţinerea noului paşaport (cea existentă se retrage din uz, chiar dacă este expirată). Ca urmare, se va avea grijă apoi doar de valabilitatea unui singur document (paşaport), nu două (carte de identitate şi paşaport);
 • faptul că nu se mai deţine o carte de identitate nu afectează drepturile şi îndatoririle privind proprietăţile mobile şi imobile aflate în România pe numele titularului paşaportului CRDS. Evidenţa în ţară a persoanelor CRDS se ţine după ultimul loc de domiciliu avut în România şi după reşedinţa declarată în România (după caz);
 • se intră în comunitatea cetăţenilor români CRDS, care permite, de exemplu, participarea la scrutinele electorale organizate în străinătate doar în baza paşaportului (fără necesitatea prezentării altor acte care atestă locuirea legală în acea ţară);
 • pentru posesorii de paşapoarte CRDS este mai facilă operaţiunea „repatrierii” (a restabilirii domiciului în România), care permite şi scutirea de taxe vamale pentru aducerea în România a bunurilor personale în urma repatrierii.

De asemenea, MAE menționează că posesorii de paşapoarte CRDS pot, oricând doresc, să stea o perioadă mai îndelungată în România (peste 15 zile), să solicite o carte de identitate provizorie pentru perioada petrecută în ţară. Valabilitatea acestui document poate varia între o lună şi un an, în funcţie de situaţia personală a solicitantului (cât timp va petrece în ţară).

Cererea pentru eliberarea paşaportului trebuie depusă personal.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Puteţi beneficia de paşaport CRDS dacă sunteţi cetăţean român care are atribuit un Cod Numeric Personal şi dacă:

 • aţi dobândit drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, aveţi prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
 • aţi dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv în scopul reunificării familiale cu o persoană care are domiciliul în statul respectiv;
 • aţi dobândit drept de lungă şedere sau drept de şedere permanentă;
 • aţi dobândit cetăţenia statului respectiv;
 • aveţi drept de muncă;
 • sunteţi înscris la o instituţie privată sau publică pentru studii sau formare profesională;
 • sunteţi posesorul unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru UE sau al Spaţiului Economic European.

Documente necesare obținerii paşaportului simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS)

a) cererea de obţinere a paşaportului (furnizată de sistemul informatic la consulat);

b) dovada achitării contravalorii blanchetei paşaportului;

- Continuarea după publicitate -

c) permisul de şedere original sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă de la autoritatea ţării de domiciliu sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală (ex: certificat de rezidenţă eliberat de primăria locală, paşaportul emis de autorităţile ţării de reşedinţă în cazul în care aveţi cetăţenia acesteia, etc.) în original;

d) cartea de identitate emisă de autorităţile statului de reşedinţă în original – permisul de conducere care menţionează domiciliul pentru statele care nu eliberează străinilor cărţi de identitate sau certificat de rezidenţă emis de primăria locală;

e) certificatul de naştere romanesc în original;

f) certificatul de căsătorie romanesc în original (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi);

g) sentinţa de divorţ rămasă definitivă în original (pentru cei divorţaţi);

h) certificatul deces romînesc al soţului/soţiei, în original (pentru cei văduvi);

i) paşaportul vechi în original;

j) buletinele sau cărţile de identitate româneşti în original.

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate – pentru minor:

a) cererea de obţinere a paşaportului;

b) dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului;

c) permisul de şedere original al părinţilor/părintelui în care să fie inclus minorul ori permis de şedere emis de autorităţile statului de reşedinţă având ca titular minorul sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă de la autoritatea ţării de domiciliu sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală (ex: certificat de rezidenţă pe numele minorului eliberat de primăria locală, paşaportul emis de autorităţile statului de reşedinţă dacă misnorul are cetăţenia acestuia, etc.) în original.

d) cartea de identitate emisă de autorităţile statului de reşedinţă în original – dacă este cazul în funcţie de vârstă sau certificat de rezidenţă emis de primăria locală;

e) certificatul de naştere românesc în original;

Canalul WhatsApp Rotalianul - Revista Românului din Italia

f) certificatul de căsătorie românesc în original al părinţilor;

g) sentinţa de divorţ rămasă definitiva in original (in cazul părinţilor divorţaţi), din care să rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul;

h) Hotărârea judecătorească rămasă definitivă prin care se încredinţează minorul reprezentantului său legal care face cererea de eliberarea a paşaportului (pentru minorii sub 14 ani) sau care îşi exprimă acordul sub forma declaraţiei legalizate;

i) certificatul de deces românesc al părintelui, în original ( în cazul în care un părinte este decedat);

j) paşapoartele părinţilor în original / pentru spaţiul UE cărţile de identitate în original;

k) declaraţia de acord a părinţilor / părintelui / tutore lui / reprezentantului legal, după caz.

Valabilitatea CRDS

Paşaportul simplu CRDS (pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate) poate fi electronic sau temporar. Paşaportul temporar are perioada de valabilitate de 1 an iar paşaportul simplu electronic este valabil 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 12 ani şi 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani.

Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

Rotalianul - Revista Românului din Italia este și pe WhatsApp. Înscriete-te pe canalul nostru.

@rotalianul
zandra.ro%20