Pensia socială în Italia pentru anul 2021: condițiile de îndeplinit, valoarea și transferul în străinătate

Pensia sau alocația socială este o prestaţie acordată în Italia persoanelor cu vârsta de peste 67 de ani și cu venituri minime sau total absente. În 2021, valoarea acesteia este egală cu 460,28 euro/lunar și se plătește timp de 13 luni (12 luni anuale, plus „tredicesima”). Prin urmare, suma totală anuală va fi egală în 2021 cu 5.983,64 euro.

Pensia socială nu poate fi transferată în străinătate. În fiecare an, INPS verifică dacă beneficiarul îndeplineşte condiţiile privind venitul realizat şi cele referitoare la şederea efectivă în Italia. Dacă beneficiarul pensiei sociale se mută într-o altă ţară, îşi pierde dreptul de a o primi.

Puteţi beneficia și în anul 2021 de pensie socială dacă îndepliniţi următoarele condiţii:

  • aveţi cel puţin 67 de ani;
  • aveţi reşedinţa efectivă în Italia (este necesar să fiţi înscris/ă la Serviciul de evidenţă a populaţiei – „anagrafe” din cadrul Primăriei; puteţi prezenta inclusiv „carta di soggiorno” – cartea de şedere);
  • aveţi un venit foarte mic (sub 460 de euro) sau nu deţineţi niciun fel de venit;
  • locuiţi legal în Italia de cel puţin 10 ani (rezidență efectivă, stabilă și continuă), fiind înscris/ă la Registrul pentru Evidența Populației din cadrul Primăriei Locale.

În funcţie de venitul realizat anual pensia socială poate fi acordată integral sau parţial

Pentru a primi pensia specială, veniturile realizate trebuie să fie inferioare limitelor stabilite anual. Acestea variază în funcţie de starea civilă a pensionarului. Dacă solicitantul este căsătorit, se ia în calcul şi venitul soţului/soţiei. Pentru a putea primi pensie socială în acest an, veniturile obţinute nu trebuie să depăşească următoarele limite:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
  • 5.983 de euro dacă solicitantul este necăsătorit;
  • 11.967 de euro dacă solicitantul este căsătorit.

Atenție! Pensia sau alocația socială nu poate fi transferată în străinătate

Dacă beneficiarul acesteia se mută într-o altă ţară, îşi pierde dreptul de a primi respectiva alocaţie (pensie). De asemenea, pensia socială nu poate fi transmisă urmaşilor.

INPS suspendă plata pensiei sociale în cazul în care beneficiarul se află în străinătate pentru perioade mai mari de o lună (cu excepţia problemelor medicale foarte grave dovedite prin documentaţia medicală necesară).

La un an de la suspendarea dreptului, INPS poate revoca plata prestaţiei, dacă în urma
verificărilor efectuate a rezultat că situaţia a rămas neschimbată.

Cererea pentru obţinerea pensiei sociale poate fi prezentată:

  • online – pe site-ul www.inps.it (este necesar să vă creaţi un cont pe site-ul INPS);
  • telefonic – sunând la numerele de telefon: 803164 (apelabil gratuit de la un telefon fix), 06164164 (apelabil de la un telefon mobil);
  • cu sprijinul unei instituţii de asistenţă -„Patronato”.

Este necesar să comunicaţi codul dvs. fiscal şi al soţiei/soţului (chiar dacă aceasta/acesta locuieşte în străinătate).