Pensia socială în Italia. Valoarea în 2023 și condițiile de îndeplinit

Pensia socială (pensia de asistență socială) este o prestație financiară din partea statului italian care este acordată persoanelor care nu au suficiente resurse financiare pentru asigurarea costurilor de subzistență. Pensia socială este, prin urmare, o pensie minimă social garantată care acoperă nevoile de bază ale persoanei.

În cazul cetățenilor străini, inclusiv români, pentru a avea dreptul la pensia socială, persoana trebuie să fi locuit în Italia timp de cel puțin 10 ani.

În 2023, cuantumul maxim al pensiei sociale din Italia este de aproximativ 503 euro pe lună (se va primi timp de 12 luni, plus a 13-a pensie de la sfârșit de an).

Pentru a avea dreptul la pensia socială, beneficiarii trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • să aibă minim 67 de ani;
  • să aibă venituri reduse, sub limita prevăzută de lege. Limita de venit care nu trebuie depășită pentru anul 2023 este de 6.542 euro pe an pentru persoanele necăsătorite și de 13.085 euro pentru căsătoriți;
  • să aibă rezidența efectivă, stabilă și continuă de cel puțin 10 ani pe teritoriul național.

Pentru a solicita pensia socială, persoana trebuie să se adreseze biroului local al INPS (Institutul Național de Asigurări Sociale din Italia) și să depună o cerere. Este important să se completeze cererea cu toate informațiile necesare și să se furnizeze toate documentele relevante.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Persoanele care primesc pensia socială trebuie să declare veniturile lor și să informeze INPS dacă situația lor financiară s-a îmbunătățit.

Venitul de declarat este cel din anul în care se face cererea. Deoarece, totuși, nu este posibil să se declare în avans care va fi venitul pentru anul respectiv, solicitantul de prestație poate declara venitul din anul precedent ca prezumtiv. În anul următor, INPS va ajusta suma plătită în raport cu suma datorată.

De asemenea, este important de menționat că pensia socială poate fi supusă unor controale periodice pentru a verifica dacă persoana îndeplinește în continuare criteriile de eligibilitate.

Atenție! Pensia socială nu poate fi transferată în străinătate. Dacă beneficiarul părăsește Italia și se stabilește în altă țară, pierde dreptul la pensie socială.

@rotalianul