Italia: Primărița Romei le dă bani romilor să se întoarcă în România. Primii 14 sunt gata de plecare

Programul inițiat de Primăria Romei se intitulează „întoarcere asistată” și este soluția găsită de Virginia Raggi, primarul capitalei italiene, la problema cetățenilor romi care trăiesc în tabăra nomadă din oraș, „Camping River”, pe care autoritățile intenționează să o desființeze.

Astfel, romii care acceptă să facă parte din această inițiativă, vor primi între 1.000 și 3.000 de euro pentru a se întoarce în țara de origine, unde vor fi urmăriți și îndrumați în vederea reintegrării. Până în acest moment, un număr de 14 romi au aderat la această inițiativă.

Aproximativ 400 de persoane locuiesc în „Camping River”. În octombrie anul trecut a fost închis pe hârtie, dar în realitate măsurile de sprijin care ar fi trebuit să faciliteze ieșirea locuitorilor săi nu au funcționat și persoanele respective locuiesc încă acolo, chiar dacă tabăra nomadă a devenit, între timp, abuzivă.

„Am pus la punct o gamă largă de posibilități pentru a putea desființa tabăra de romi ‘Camping River’ prin implicarea constantă a locuitorilor.”, scrie Raggi pe Facebook. „Unul dintre instrumentele disponibile pentru acești oameni este întoarcerea voluntară asistată în țara de origine, continuată cu un proiect de incluziune socială.”

Primărița capitalei italiene a explicat că familiile rom implicate „vor semna un acord detaliat, își vor asuma responsabilități, acord care impune respectarea drepturilor și îndatoririlor. Programele care vor urmării cetățenii romi întorși în țară sunt urmărite și monitorizate în strânsă cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe, Poliția, Prefectura Romei și alte instituții ale țării de origine.”

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

În videoclipul de mai jos, publicat de Virginia Raggi pe pagina sa Facebook, putem asculta povestea unora dintre cei 14 romi.

Aceștia mulțumesc Primăriei Romei pentru ajutorul acordat și speră că își vor găsi un loc de muncă în România.

Rom – Dal Camping River alla Romania: i primi rientri volontari assistiti

Abbiamo messo in campo un ampio ventaglio di possibilità per favorire il superamento del Camping River tramite un costante coinvolgimento degli abitanti. Uno degli strumenti a disposizione delle persone risiede nel rientro volontario assistito presso il Paese di origine, collegato a un progetto di inserimento socio-lavorativo. I nuclei familiari coinvolti firmano un dettagliato Patto di Responsabilità, che prevede il rispetto di precisi diritti e doveri. I percorsi intrapresi nel Paese estero vengono programmati e monitorati in stretta sinergia con il Ministero degli Affari Esteri, la Questura, Prefettura di Roma e gli enti e le istituzioni degli Stati di provenienza. Il supporto viene garantito sulla base del raggiungimento delle diverse fasi del progetto. In caso di mancato adempimento alle condizioni stabilite, il Patto si annulla.Le prime 14 persone sono già partite per la Romania. Le loro testimonianze indicano come il rientro su base volontaria sia uno strumento in grado di migliorare la vita di queste persone, assicurando nuove opportunità, e contribuendo efficacemente al superamento dei campi a Roma. Le loro parole sono la rappresentazione plastica dello scollamento tra il passato dei campi, vissuto all’insegna di un’autentica ghettizzazione, e un futuro finalmente orientato al rispetto dei diritti umani e delle regole.È inaccettabile continuare a tollerare questi luoghi che generano danni ingenti alle persone che li abitano e a coloro che vivono nelle aree limitrofe. Continuiamo quindi ad applicare con convinzione il nostro modello, che garantisce l’inclusione tramite un rigoroso rispetto della legalità.

Posted by Virginia Raggi on Monday, 16 July 2018

Un utilizator italian comentează cu scepticism la această știre pe pagina doamnei primar:

„Dragă Primăriță, acei oameni care spui că pleacă în România și cărora le-ai dat din bănuții noștri, după ce trece vara îi vom vedea din nou la Roma!”