Primarul Romei, Virginia Raggi, în vizită la Craiova: „Am venit să văd cum trăiesc aici familiile de romi”

Astăzi, 20 iulie, reprezentanții Primăriei Romei, în frunte cu primarul Virginia Raggi sunt la Craiova, în România, unde urmăresc punerea în practică a unui program social intitulat „întoarcere asistată”, care a început să fie pus în practică în aceste zile de administrația capitalei Italiei. Este soluția găsită de Virginia Raggi la problema cetățenilor romi care trăiesc în tabăra nomadă din oraș, „Camping River” și pe care autoritățile intenționează să o desființeze.

Astfel, persoanele de etnie romă, care acceptă să facă parte din aceast program, vor primi între 1.000 și 3.000 de euro pe familie, pentru a se întoarce în țara de origine, unde vor fi urmăriți și îndrumați în vederea reintegrării. Până în acest moment, un număr de 14 romi au aderat voluntar la acest program. Primărița capitalei italiene a explicat că familiile rom implicate „își vor asuma responsabilități, vor semna un acord detaliat, acord care impune respectarea drepturilor și îndatoririlor. Programele care vor urmării cetățenii romi întorși în țară sunt urmărite și monitorizate în strânsă cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe, Poliția, Prefectura Romei și alte instituții ale țării de origine.”

Cu puțin timp în urmă, Raggi publica un videoclip filmat în fața Primăriei orașului Craiova, unde explica motivele pentru care a făcut această deplasare în România:

„Am venit aici, la Craiova, în România” – spune Virginia Raggi – „pentru a verifica punerea în aplicare a planului nostru și a vedea condițiile în care trăiesc familiile care au acceptat întoarcerea voluntară asistată. Vrem să demonstrăm, că o a treia cale este efectiv posibilă. O cale pe care ne-o recomandă Europa: desființarea taberelor de romi sub semnul legalității și grijii în special pentru cei mai fragili și pentru copii.” Apoi, primarul Romei explică celor care privesc videoclipul în direct că banii cheltuiți cu repatrierea romilor sunt de fapt mai puțini decât cei cheltuiți cu întreținerea taberelor legal constituite pe teritoriul capitalei italiene.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

La terza via sui campi Rom – Integrazione, legalità e risparmio di soldi pubblici

Siamo venuti qui a Craiova, in Romania, per verificare l’attuazione del nostro piano di superamento dei campi rom e vedere le condizioni in cui stanno vivendo le famiglie che hanno accettato il rientro volontario assistito. Vogliamo dimostrare che una terza via è effettivamente possibile. Una via che ci indica l’Europa: il superamento dei campi rom nel segno della legalità e dell’accoglienza soprattutto per i più fragili e per i bambini. Tutto questo produrrà un risparmio effettivo dei fondi che l’Amministrazione capitolina ha sempre speso. Si tratta 25 milioni di euro l’anno, sostanzialmente a fondo perduto. Perché il sistema dei campi non produce benessere né per i cittadini romani né per i rom che vivono all'interno.

Posted by Virginia Raggi on Friday, 20 July 2018

Aproximativ 400 de persoane locuiesc în „Camping River”, marea majoritate români. În octombrie anul trecut a fost închis pe hârtie, dar în realitate măsurile de sprijin care ar fi trebuit să faciliteze ieșirea locuitorilor săi nu au funcționat și persoanele respective locuiesc încă acolo, chiar dacă tabăra nomadă a devenit, între timp, abuzivă.

Distribuie acest articol