Radierea unei mașini înmatriculată în România. Acte necesare în cazul scoaterii definitive a vehiculului din țară

Scoaterea din circulație a unui autovehicul în România se poate face numai la cererea proprietarului. Programări online pentru toată țara în caz de radiere a unui autoturism se pot face aici. Conform informațiilor comunicate de Ambasada României din Italia, în situația în care intenționați să radiați din circulație vehiculul înmatriculat în România, respectiv să îl scoateți definitiv din România (export) și nu vă puteți deplasa în țară, vă puteți prezenta la cel mai apropiat oficiu consular pentru autentificarea unei procuri în vederea radierii.

Radierea unei mașini devine obligatorie în următoarele situații:

 • când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unitati specializate, in vederea dezmembrării;
 • când autovehiculul se scoate definitiv din România;
 • când se declară furtul vehiculului;
 • în caz de divorț.

Pentru început se obține viza de radiere de la DITL sau primărie. Citește aici cum se face radierea de la DITL.

La poliție se depun următoarele acte:

 • Cerere tip din partea solicitantului; (descarcă model)
 • Fișa de înmatriculare cu viza administrației fiscale
 • Certificatul fiscal;
 • Documentul care dovedește motivul radierii;
 • Certificatul de radiere completat în trei exemplare; (descarcă model)
 • Cartea de identitate (copie și original);
 • Numerele mașinii;
 • Talonul mașinii în original;
 • Persoanele juridice depun și: Delegație (descarcă model) CUI societate și toate actele în copie, ștampilate.
 • CIV-ul mașinii, în original și copie.

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul scoaterii definitive a vehiculului din România (export)

a) Cererea solicitantului; Cerere radiere;

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

b) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale , stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală;

c) Certificatul de înmatriculare;

d) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

e) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;

f) Documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export / document străin vamal de import / document de înmatriculare în străinătate / sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul sau înmatricularea în străinătate);

g) Certificat de radiere – 3 exemplare;

h) Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;

i) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie

j) Se poate da curs radierii şi fără Cartea de Identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi plăci dacă se face dovada că acestea au fost reţinute de autorităţile străine la înmatriculare;

k) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Toate formularele necesare se pot descărca aici, pe site-ul inmatricularimasini.ro

Radierea din circulație a autoturismului înmatriculat în România, fără deplasare în țară

Conform informațiilor comunicate de Ambasada României din Italia, în situația în care intenționați să radiați din circulație vehiculul înmatriculat în România, respectiv să îl scoateți definitiv din România (export) și nu vă puteți deplasa în țară, vă puteți prezenta la cel mai apropiat oficiu consular pentru autentificarea unei procuri în vederea radierii.

Pentru autentificarea procurii, trebuie să prezentați:

 • Un document românesc valabil (pașaport sau cartea de identitate, inclusiv cartea de identitate italiană pentru cetățenii români cu domiciliul în Italia);
 • Datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi împuternicită (numele, prenumele, data și locul nașterii, domiciliul, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, denumirea autorității emitente și data eliberării acestuia);
 • O fotocopie a actului care atestă calitatea acestuia de proprietar.
  Procura se semnează în fața consulului.

Împuternicitul trebuie să solicite radierea vehiculului la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului.
Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.