„Reddito d’Inclusione” – ajutor din partea statului italian pentru familiile nevoiașe. Ce este, cine are dreptul și care sunt condițiile

Consiliul de Miniștri italian a aprobat ieri, 29 august, decretul legislativ care introduce o nouă măsură de reducere a sărăciei de la 1 ianuarie 2018, destinată persoanelor și famillilor aflate în dificultate economică. Se numește „Reddito d’Inclusione”, este un ajutor bănesc și va avea o valoarea între 190 euro și 485 de euro.

Va fi destinat pentru început familiilor cu copii și familiilor în cadrul cărora sunt persoane cu dizabilități, familiilor cu femei însărcinate și persoanelor de peste 55 de ani fără un loc de muncă sau aflate în șomaj. Acesta va fi apoi extins progresiv, și va include toate persoanele aflate în sărăcie absolută.

Rei (Reddito d’inclusione) va fi accesibil din ianuarie 2018 printr-un card electronic de plată (Carta Rei) și un proiect personalizat de activare și incluziune socială destinat beneficiarilor.

Care va fi valoarea și pentru cât timp vei putea primi Reddito d’Inclusione?

Valoarea Rei, variază de la minimum 187,5 euro la maximum 485,4 euro pe lună. Rei nu poate fi mai mare decât alocația socială (valoarea anuală de 5,824 euro sau aproximativ 485 euro pe lună).

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Se acordă pentru maximum 18 luni și nu poate fi reînnoit înainte de 6 luni. În cazul reînnoirii, durata de plată stabilită este pentru alte 12 luni. În cazul în care membrii familiei primesc deja alte prestații sociale, valoarea lunară a Rei este redusă cu valoarea lunară a aceluiași tratament.

Care sunt condițiile pentru a primi Reddito d’Inclusione?

Pentru a avea acces la Rei, familia trebuie să aibă o valoare ISEE care să nu depășească 6 mii de euro/an. În plus, valoarea bunurilor imobile, altele decât locuința unde domiciliază, nu ar trebui să depășească 20 mii de euro, iar valorile mobiliare (depozite în bani, conturi curente) nu ar trebui să depășească 10 mii de euro (6 mii pentru o singură persoană).

Cine va putea primi Reddito d’Inclusione?

Vor fi în drept să facă cerere pentru Rei, următoarele categorii:

  • cetățenii italieni;
  • cetățenii comunitari;
  • cetățenii străini deținători ai dreptului de ședere (permesso di soggiorno);
  • cetățenii străini deținători ai permisului de ședere permanent;
  • cetățenii străini rezidenți pe termen lung, deținători de protecție internațională (azil politic, protecție subsidiară) care au reședința în Italia timp de cel puțin doi ani la momentul depunerii cererii.

Când și unde se pot depune cererile pentru Reddito d’Inclusione?

Persoanele în drept vor putea depune cererea pentru a beneficia de Rei, la primăriile pe raza cărora locuiesc, începând cu 1 decembrie 2017. Primăriile vor primi cererea, vor verifica cerințele și o vor trimite la INPS în termen de 10 zile lucrătoare de la primire. Institutul, în termen de 5 zile, va verifica dacă cerințele sunt îndeplinite și, dacă este cazul va recunoaște dreptul beneficiarului.