Reguli de intrare și ședere a cetățenilor români pe teritoriul Italiei

Intrând pe teritoriul Italiei, cetățeanul român trebuie să aibă în posesia sa buletinul de identitate sau pașaportul de călătorie.

Cetățenii români care doresc să locuiască în Italia, au dreptul de a sta pe teritoriul acestei țări, o perioadă de maxim trei luni, timp în care, nu au obligația de a solicita un document care să confirme faptul că au dreptul de a locui pe teritoriul acestei țări.

Şederea pentru o perioadă mai mare de trei luni:

Pentru a sta pe teritoriul Italiei pentru o perioadă mai mare de 3 luni de zile, cetățeanul român trebuie să se înscrie în Registrul de evidență a populației (Anagrafe). Pentru aceasta, pe lângă fotografia și copiile unui act de identitate în curs de valabilitate, pașaport sau carte de identitate, și ale codului fiscal, este necesar să se depună documentație specifică care variază, în funcție de motivul șederii, după cum urmează:

  • Dacă șederea este pentru motive de muncă, trebuie depusă documentație care să ateste existența raportului de muncă: copie după contractul de muncă, ultimul document prin care se atestă plata salariului, (busta paga), chitanța care atestă plata contribuțiilor de asigurări sociale, (ricevuta INPS), comunicarea obligatorie privind începerea raportului de muncă, etc.
  • Pentru înscrierea lucrătorilor autonomi în registrul de evidență a populației, este suficientă prezentarea certificatului de înscriere la Camera de Comerț sau a atestatului de plătitor al taxei pe valoarea adăugată,cod TVA, eliberat de Secția Financiară locală (Agenzia delle Entrate). Lucrătorii sezonieri pot solicita înscrierea în Registrul populației pe termen determinat. Înscrierea în respectivul registru are valabilitatea de 1 an.
  • Dacă șederea este pentru motive de studiu sau de formare profesională, trebuie să se demonstreze că cetățeanul român deține resurse economice suficiente pentru a se întreține pe sine și, eventual, pe membrii săi de familie. Pentru stabilirea cuantumului resurselor economice suficiente este utilizată valoarea anuală a alocației sociale.
  • Pentru înscrierea în Registrul de evidență a populației a unui  membru de familie comunitar, care însă nu deține dreptul autonom de ședere, trebuie depusă documentație care să ateste calitatea de membru de familie sau de membru de familie aflat în întreținere, acolo unde este cazul.
  • Pentru ca membrii de familie proveniți din state terțe să se poată înscrie în Registrul de evidență a populației, trebuie să solicite inițial de la Chestură, eliberarea ”cărții de ședere pentru membru de familie al UE”, care are valabilitate de 5 ani.                                                                               

În calitate de cetățeni europeni, românii dobândesc în mod automat dreptul de ședere permanentă în Italia și în altă țară din UE, dacă au locuit în acea țară legal, timp de 5 ani fără întrerupere.

Odată îndeplinită această cerinţă, ei pot solicita un permis de ședere permanentă, care confirmă faptul că au dreptul de a locui în țara respectivă permanent, fără a îndeplini alte condiții.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Acesta este diferit de certificatul de înregistrare, care este obligatoriu în multe ţări. Permisul de şedere permanentă este facultativ.

El le poate fi însă de folos când intră în contact cu autoritățile sau când trebuie să îndeplinească formalități administrative.

Autorităţile nu le mai pot cere cetățenilor români să dovedească faptul că au un loc de muncă, resurse suficiente, asigurare medicală, etc. Acest lucru e valabil doar după cei 5 ani consecutivi de reședință pe teritoriul Italiei.

Distribuie acest articol