Regulile de intrare în România pentru cei care vin din Italia și invers. „Se mai prezintă testul COVID?”

Parcurgem o perioadă de incertitudini în ce privește călătoriile în străinătate, numeroase țări au impus restricții și reguli de intrare pe teritoriile lor, cu scopul limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2. Printre acestea se numără inclusiv Italia și România. Mulți cetățeni români sunt încă nedumeriți ce trebuie să facă pentru a putea intra în aceste țări respectând măsurile care sunt în vigoare. „Mă întorc în aceste zile în România, știți dacă mai trebuie  să prezint testul Covid?”, întreba recent o persoană pe rețelele de socializare. Redăm mai jos regulile care trebuie respectate de cetățenii care sosesc în România din Italia și invers.

Italia se află pe Lista țărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat (zona galbenă) pentru care se instituie măsura carantinei la sosirea în țara noastră. Lista se actualizează periodic de către Institutul Național de Sănătate Publică. Ultima actualizare s-a efectuat la 18 februarie 2021.

Regulile pentru cetățenii români care efectuează deplasări din Italia în România:

  • Cei care intră în România din Italia trebuie să prezinte certificatul unui test RT-PCR negativ la SARS-CoV-2, făcut cu cel mult 72 de ore înainte, și intră în carantină 10 zile. Cei care nu prezintă la intrarea în țară un document care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR, vor face carantină la domiciliu sau la locația declarată pentru o perioadă de 14 zile, dar au posibilitatea de a ieși din carantină în a 10-a zi, dacă efectuează un test pentru Sars-CoV-2 în a 8-a zi, cu rezultat negativ și nu prezintă simptomele specifice Covid-19.
  • Copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani și persoanele care s-au vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2 sau persoanele care au avut Covid în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară nu trebuie să facă testul.
  • Poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, la fel ca pentru persoanele care sosesc în România statele aflate pe lista de risc epidemiologic, pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică – în program de hemodializă), ș.a.m.d.
  • Nu fac carantină persoanele care sosesc în România din Italia, dacă rămân în țară pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării pe teritoriul național.

Operatorii economici care efectuează transport internațional, aerian și rutier de persoane, prin curse regulate sau neregulate către România din zonele cu risc epidemiologic ridicat, au obligația să interzică îmbarcarea în mijlocul de transport a persoanelor care nu prezintă un document care să ateste cele menționate mai sus.

În ce privește Italia, România se află, conform anexei nr. 20 a ultimului decret aprobat de guvernul condus de Mario Draghi, pe Lista C în ce privește călătoriile din străinătate.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Regulile pentru cetățenii români care efectuează deplasări din România în Italia:

Persoanele care s-au aflat sau au tranzitat teritoriul României în ultimele 14 zile anterioare sosirii în Italia au obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze controale, o adeverință care confirmă efectuarea, în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul italian, a unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2.

În cazul neprezentării testului menționat anterior, este necesară autoizolarea pentru 14 zile. Având în vedere că autoritățile italiene nu au stabilit, până la acest moment, un format/model al adeverinței care atestă rezultatul testului pentru infecția cu SARS-CoV-2, MAE recomandă ca documentul să fie redactat în limba italiană sau engleză.

Printre altele, sunt exceptate de la măsurile menționate anterior următoarele categorii de persoane, cu condiția să nu prezinte simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la sosirea în Italia:

  • persoanele care intră în Italia în scopul șederii de scurtă durată (până la 120 de ore în total) din motive de muncă, sănătate sau urgență absolută, cu obligația de a părăsi teritoriul național la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
  • persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul național la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
  • echipaje ale mijloacelor de transport.

În cazul apariției unor simptome specifice COVID-19, persoanele afectate sunt obligate să contacteze de îndată Autoritatea sanitară prin intermediul numerelor de telefon dedicate și să se autoizoleze, în așteptarea dispozițiilor ulterioare din partea Autorității sanitare.

@rotalianul