REM în Italia, ajutor economic între 400 și 800 de euro pentru familiile cu dificultăți financiare

Decretul de relansare aprobat de guvernul italian introduce „Reddito di emergenza” (Venitul de urgență), o măsură fiscală care permite celor care se regăsesc într-o situație materială deficitară în urma crizei provocate de pandemia de coronavirus să primească, pentru două luni, o subvenție cuprinsă între 400 și 800 de euro. Cererile trebuie depuse până la sfârșitul lunii iunie, informează Qui Finanza.

Rem va fi plătit în două tranșe, fiecare cu o valoare între 400 și 800 de euro, în funcție de numărul de membri ai familiei.

Condițiile de îndeplinit pentru a primi Rem

Pentru a primi această indemnizație cetățenii trebuie să îndeplinească anumite cerințe, cum ar fi:

  • să aibă rezidență în Italia;
  • în aprilie 2020 să fi înregistrat o valoare a venitului lunar mai mică de 400 de euro;
  • valoarea bunurilor mobile deținute nu trebuie să depășească 10.000 de euro. La această valoare se pot adăuga alte 5.000 de euro pentru fiecare membru al familiei, până la maxim de 20.000 de euro. Se mai poate mări cu încă 5.000 de euro, pentru 25.000 de euro, dacă în familie există o persoană cu dizabilități.
  • ISEE trebuie să aibă o valoare sub 15.000 de euro.

Exemple de bunuri mobile: autoturism, bijuterii etc.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Cine nu va putea primi Rem:

Venitul de urgență este incompatibil cu bonusul de 600 de euro introdus prin decretul „Cura Italia” din luna martie, așa cum nu îl vor putea primi nici familiile în componența cărora există o persoană care primește pensie (cu excepția indemnizației de invaliditate). Nu vor primi Rem cei care beneficiază de „Reddito di cittadinanza”. De asemenea, nu vor putea beneficia persoanele aflate în închisoare.

Declararea unor informații false:

După verificări, în cazul neîndeplinirii cerințelor și a declarării de informații false, subvenția va fi revocată imediat și va fi prevăzută restituirea de către beneficiar a sumelor primite la care se vor adăuga penalități.

Depunerea cererilor:

Pentru a primi Rem, cetățenii care îndeplinesc cerințele vor trebui să depună o cerere la INPS. Instituția va elibera în curând un model de cerere care se va completata de beneficiar și va trimisă online sau prin intermediul birourilor CAF-PATRONAT.