Roma: Prezentarea volumului „Il Dio Nascosto e la possibilità di Auschwitz. Prospettive filosofiche e teologiche sull’Olocausto” de Alberto Castaldini

Miercuri, 7 noiembrie 2018, ora 18:00, în Sala de conferințe a Accademia di Romania in Roma (Piazza José de San Martin 1 va avea loc cea de-a patra întâlnire din cadrul întâlnirilor „I MERCOLEDÌ LETTERARI”, un proiect inițiat de Accademia di Romania in Roma ce își propune promovarea scriitorilor români traduși în limba italiană și publicați la edituri din Italia, precum și operele literare care fac referire la cultura română.

În cadrul celei de-a patra întâlniri va avea loc prezentarea volumului „Il Dio Nascosto e la possibilità di Auschwitz. Prospettive filosofiche e teologiche sull’Olocausto”de Alberto Castaldini (Cluj-Napoca, 2016, Academia Română, Centrul de Studii di Studi Transilvani, 2016, Prefață de Ioan-Aurel Pop; postfață de Cristian Barta). Alături de autor vor fi prezenți Ferenc Patsch (Pontificia Università Gregoriana, Roma) prof. Giulio Maria Chiodi (Universitatea Suor Orsola Benincasa, Napoli) și prof. pr. Bernard Sawicki (Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Roma). Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile.

Cartea propune publicului o inedită și bine cumpănită analiză filozofică și teologică a Holocaustului, a chestiunii răului în istorie, precum și a implicațiilor acestei chestiuni asupra gândirii și a culturii europene din a doua jumătate a secolului XX și până în prezent. Memoria Shoahului se întemeiază pe cunoașterea istorică, iar istoria are un rol fundamental în formarea tinerelor generații, în transmiterea valorilor morale și a înțelegerii semnificațiilor culturale. Într-adevăr, împărtășirea valorilor comune și dezvoltarea unei etici a responsabilității sunt astăzi cât se poate de necesare. După cum este și memoriaindividuală și cea colectivă, întrucât orice popor simte nevoia de a deține și de a păstra în mod responsabil amintirea a ceea ce s-a petrecut. Cartea se inserează în această perspectivă și reia, într-o cheie de lectură cu precădere filozofico-teologică, tragedia poporului evreu în anii cumpliți ai totalitarismului nazist.

Alberto Castaldini, născut în 1970 este doctor în filosofie la Universitatea „Babeş–Bolyai” din Cluj-Napoca. Predă filosofia istoriei la aceeași universitate, precum și la Institutul de Studii Ebraice «Dr. M. Carmilly». De asemenea, susține seminarii al Centrul de Studii Ebraice al Universității din București, unde este membru asociat. Din 2006 până în 2010 a fost director al Institutului Italian de Cultură din Bucureşti şi atașat cultural al Ambasadei Italiei în România. Jurnalist profesionist din 2000. Este membru titular al: Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere din Verona, Accademia Nazionale Virgiliana din Mantova, membru de onoare al Institutului de Istorie «Nicolae Iorga» din Bucureşti al Academiei Române, Profesor h.c. Universității „Babeş–Bolyai” din Cluj-Napoca, Doctor Honoris Causa al Universităţii «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia. În anul 2010 i-a fost acordată Diploma «Meritul Academic» a Academiei Române. În decembrie 2016, Sfântul Scaun i-a conferit Ordinul pontifical «Sfântul Grigorie cel Mare» în grad de Comandor.

Din bogata sa operă amintim următoarele lucrări:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
  • Der Kelch des heiligen Johannes. Die Verehrung des heiligen EvangelistenJohannes in den zimbrisch-deutschen Sprachinseln (Viena, Edition Praesens, 1998);
  • L’ipotesi mimetica. Contributo a una antropologia dell’ebraismo (Firenze, Olschki, 2001);
  • Mondi paralleli. Ebrei e cristiani nell’Italia padana dal tardo Medioevo all’Età moderna (Firenze, Olschki, 2004);
  • Giovanni Papini: la reazione alla modernità (Firenze, Olschki, 2006);
  • La segregazione apparente. Gli Ebrei a Verona nell’età del ghetto (secoli XVI–XVIII) (Firenze, Olschki, 2008);
  • Jewish World and Christian Nation in the Romanian Space from Middle Ages to the Contemporary Age, (Bucureşti, Editura Universităţii, 2010).
@rotalianul