Român expulzat din Italia, de 10 ani în această țară nu era înregistrat la evidența populației și nu avea carte de identitate

Un cetățean român a primit recent un ordin de expulzare de pe teritoriul Italiei deoarece s-a constatat că, după 10 ani pe teritoriul acestei țări, nu era înregistrat la evidența populației, în scopul eliberării unui permis de ședere și nu avea niciun document de identitate.

Bărbatul era în Italia de peste 10 ani, informează publicația Siracusa Oggi, dar nu s-a înregistrat niciodată la primărie în scopul eliberării unui permis de ședere. Agenții comisariatului Augusta din Sicilia au pus în aplicare o măsură de expulzare de pe teritoriul național, emisă de prefectul din Siracuza împotriva bărbatului, cetățean român. Bărbatul, în momentul verificării, nu avea document de identitate.

Reamintim regulile de ședere a cetățenilor români pe teritoriul Italiei:

Cetățenii români pot sta pe teritoriul Italiei o perioadă de maxim 3 luni fără nicio condiţie sau formalitate de îndeplinit. Cetățenii români nu au în timpul celor 90 de zile obligația de a solicita un document care să confirme faptul că au dreptul de a locui pe teritoriul acestei țări.

Dacă stau pe teritoriul Italiei o perioadă mai mare de 3 luni trebuie însă să se înscrie în Registrul de evidență a populației (Anagrafe). Pentru aceasta, pe lângă fotografia și copiile unui act de identitate în curs de valabilitate, pașaport sau carte de identitate, și ale codului fiscal, este necesar să se depună documentație specifică care variază, în funcție de motivul șederii, după cum urmează:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
  • Dacă șederea este pentru motive de muncă, trebuie depusă documentație care să ateste existența raportului de muncă: copie după contractul de muncă, ultimul document prin care se atestă plata salariului, (busta paga), chitanța care atestă plata contribuțiilor de asigurări sociale, (ricevuta INPS), comunicarea obligatorie privind începerea raportului de muncă, etc.
  • Pentru înscrierea lucrătorilor autonomi în registrul de evidență a populației, este suficientă prezentarea certificatului de înscriere la Camera de Comerț sau a atestatului de plătitor al taxei pe valoarea adăugată, cod TVA, eliberat de Secția Financiară locală (Agenzia delle Entrate). Lucrătorii sezonieri pot solicita înscrierea în Registrul populației pe termen determinat. Înscrierea în respectivul registru are valabilitatea de 1 an.
  • Dacă șederea este pentru motive de studiu sau de formare profesională, trebuie să se demonstreze că cetățeanul român deține resurse economice suficiente pentru a se întreține pe sine și, eventual, pe membrii săi de familie. Pentru stabilirea cuantumului resurselor economice suficiente este utilizată valoarea anuală a alocației sociale.
  • Pentru înscrierea în Registrul de evidență a populației a unui membru de familie comunitar, care însă nu deține dreptul autonom de ședere, trebuie depusă documentație care să ateste calitatea de membru de familie sau de membru de familie aflat în întreținere, acolo unde este cazul.
  • Pentru ca membrii de familie proveniți din state terțe să se poată înscrie în Registrul de evidență a populației, trebuie să solicite inițial de la Chestură, eliberarea „cărții de ședere pentru membru de familie al UE”, care are valabilitate de 5 ani.

În calitate de cetățeni europeni, românii dobândesc în mod automat dreptul de ședere permanentă în Italia și în altă țară din UE, dacă au locuit în acea țară legal, timp de 5 ani, fără întrerupere.

Odată îndeplinită această cerinţă, ei pot solicita un permis de ședere permanentă, care confirmă faptul că au dreptul de a locui în țara respectivă permanent, fără a îndeplini alte condiții.

Atenție! Potrivit prevederilor Decretului legislativ 32/2008, absenţa înscrierii la Serviciul de evidenţa populaţiei poate duce la îndepărtarea de pe teritoriul italian.