Români în Italia: documentele necesare eliberării unei procuri pentru cartea de identitate

Cetățenii români aflați în Italia (și toți cei din străinătate) pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Cetățenii români care se află în Italia, nu dețin carte de identitate românească valabilă (din cauza expirării/furtului/deteriorării/schimbării numelui sau a domiciliului) și nu se pot deplasa în România, pot efectua la Secția Consulară o procură specială care va împuternici o persoană din România să facă demersurile necesare în numele lor, pentru obținerea unei noi cărți de identitate. Procura pentru obținerea cărții de identitate se autentifică numai la oficiile consulare ale României din străinătate.

Documente necesare eliberării unei procuri pentru cartea de identitate

1. Pașaportul valabil sau Cartea de identitate românească valabilă sau Titlu de călătorie;
2. Cinci fotografii pe fond alb, mărimea 3/4 cm având la bază o bandă albă de 7 mm.

Pentru a întocmi o procură este necesar ca solicitantul să cunoască datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi împuternicită (numele, prenumele, data și locul nașterii, domiciliul, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate).

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Taxa consulară pentru titlul de călătorie este de 0 euro.

Important!

Cetățeanul român care nu mai este în posesia unui document de identitate (urmare a furtului sau pierderii) se va prezenta la oficiul consular, urmând ca identificarea acestuia să fie efectuată pe baza datelor de identitate comunicate la ghișeu, și după confirmarea datelor în baza de date din România, va da o  declarație pe propria răspundere la consulat prezentând situația și condițiile în care a pierdut sau i s-au furat documentele. După confirmarea identității în baza de date din România, oficiul consular va elibera la cerere un Titlu de Călătorie și procura de carte de identitate.

Titlul de călătorie

În cazul în care pașaportul sau cartea de identitate românească a expirat, nu mai aveți pașaport ori alt document de călătorie, puteți solicita Consulatului General al României unde vă prezentați, eliberarea unui titlu de călătorie.

Titlul de călătorie folosește pentru întoarcerea în România și / sau pentru identificarea cetățenilor români în vederea autentificării procurilor speciale pentru eliberarea cărților de identitate românești. De asemenea, acesta face dovada cetățeniei române și a identității titularului.

Valabilitatea titlului de călătorie nu poate depăși 30 de zile.

Documente necesare:

a) cererea completată și semnată de solicitant (cererea se primește la consulat);
b) pașaportul anterior expirat/deteriorat sau cartea de identitate românească expirată/deteriorată, dacă acestea există.

Dacă pașaportul anterior / cartea de identitate au fost pierdute sau furate, trebuie să depuneți, în original:
a) atestatul poliției/carabinierilor eliberat în urma declarației de furt;
b) în cazul pierderii, declarația privind împrejurările pierderii pașaportului care poate fi dată la poliția italiană / carabinieri sau la consulat;
c) un document de identitate cu fotografie, eliberat de autoritățile române (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere auto, livret militar) – original și copie xerox.

În cazul în care nu posedați un document românesc de identitate, este necesară identificarea dumneavoastră în România. Operațiunile de identificare se efectuează de către un consulat.