Români în Italia: Înscrierea la „Anagrafe”, obligatorie după trei luni de ședere în această țară

Cetățenii români care ajung pe teritoriul Italiei au la dispoziție un cadru legal clar pentru a se asigura că șederea lor este conformă cu legislația locală.

În primul rând, pentru o ședere de până la trei luni, nu sunt necesare condiții sau formalități speciale, cu condiția ca persoana respectivă să dețină un document de identitate valid, cum ar fi carte de identitate sau pașaport.

Pentru șederi mai lungi de trei luni, procesul devine mai complex

Cetățenii români trebuie să se înscrie la Registrul de evidență a populației („Anagrafe”), prezentând fotocopii ale unui document de identitate valid și ale codului fiscal, precum și documentație specifică, în funcție de motivul șederii.

Documentația necesară variază dacă șederea este pentru muncă, studii, formare profesională sau alte motive.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Pentru cei care sunt în Italia pentru motive de muncă

Se cere prezentarea dovezilor privind raportul de muncă, cum ar fi copia contractului de muncă sau fluturașul de salariu.

Lucrătorii autonomi și cei care exercită o profesie de liber-profesionist trebuie să prezinte, respectiv, certificatul de înscriere la Camera de Comerț sau atestatul de înscriere în ordinul profesional corespunzător.

În cazul studenților sau al celor care vin în Italia pentru formare profesională

Este necesar să demonstreze că dispun de resurse economice suficiente pentru întreținere și asigurare medicală, luându-se ca referință valoarea anuală a alocației sociale.

Familia cetățeanului UE are, de asemenea, dreptul de ședere, inclusiv soțul/soția, descendenții (copii) și ascendenții (părinți, bunici) direcți aflați în întreținere, indiferent de gradul de rudenie.  Ei trebuie să depună documentație care să ateste această relație de familie.

O taxă de timbru în valoare totală de 32,50 euro este aplicabilă pentru înscrierea în Registrul de evidență a populației.

Este important de notat că absența înscrierii la Serviciul de evidența populației poate conduce la îndepărtarea de pe teritoriul italian, conform prevederilor Decretului legislativ 32/2008.

- Continuarea după publicitate -

Cetățenii care se află legal în Italia de cel puțin 5 ani pot obține dreptul de ședere permanentă

Pentru calcularea acestei perioade se ia ca reper „data de începere a valabilității documentului de ședere pe care interesatul îl deține”.

Continuitatea șederii nu este prejudiciată de absențe care nu depășesc în total 6 luni pe an, precum și de absențe mai mari, necesare pentru îndeplinirea serviciului militar, respectiv absențe de până la 12 luni consecutive pentru motive relevante, ca de exemplu, sarcina și maternitatea, boli grave, studii sau formare profesională ori detașare pentru motive de muncă într-un alt stat membru sau într-o țară terță.

@rotalianul