Români în Italia. Sfaturi utile despre pensia comunitară

Dacă ați lucrat legal, atât în Italia, cât și în România sau în alt stat membru al UE, puteți solicita acordarea drepturilor de pensie potrivit legislației în vigoare din fiecare stat în care ați lucrat, la momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare.

Cererea de pensionare, împreună cu toate documentele necesare conform legislației în vigoare, se va depune la autoritatea competentă din statul de domiciliu la momentul pensionării.

Dacă locuiți în Italia în momentul în care îndepliniți condițiile de obținere a pensiei și doriți obținerea pensiei din România:

Cererea de acordare a drepturilor de pensie din Italia se depune, online, la sediul INPS de la locul de domiciliu, inclusiv cu ajutorul unei instituții de asistență a lucrătorilor – „patronato”. INPS va transmite cererea de emitere a formularului E205Ro către Casa teritorială de pensii în a cărui evidență vă aflați, dacă sunteți pensionar în România, nefiind necesară deplasarea în România în acest scop.

Dacă nu aveți calitatea de pensionar în România, INPS va trimite cererea la Casa teritorială de pensii desemnată ca pol de competență. În această situație este absolut necesar ca odată cu cererea să fie transmisă și fotocopia certificată conform cu originalul a documentelor din care să rezulte perioadele de activitate din România (de exemplu: carnetul de muncă sau adeverințele eliberate, în condițiile legii, de foștii angajatori din România).

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Dacă locuiți în România și doriți să obțineți pensia din România:

Este necesar să vă adresați Casei Teritoriale de Pensii, de la locul de domiciliu, pentru a depune cererea de acordare a drepturilor de pensie, însoțită de toate documentele prevăzute de legislația română, precum și informațiile necesare pentru instituție în vederea pregătirii cererii de obținere a formularului E205It din Italia, pentru confirmarea perioadei de asigurare realizată în Italia.

Dacă locuiți în România și doriți să obțineți pensia din Italia:

Este necesar să vă adresați Casei Teritoriale de Pensii, de la locul de domiciliu, pentru a depune cererea de acordarea a drepturilor de pensie din Italia, furnizând toate informațiile prevăzute de legislația italiană pentru obținerea respectivelor drepturi.

Sfaturi utile:

Asigurați-vă că dosarul dvs. este complet. De exemplu, fotocopia carnetului de muncă să fie certificată „conform cu originalul” pe fiecare pagină, să fie lizibilă și să nu lipsească file.

Pentru emiterea unei decizii de pensionare de către Casa Teritorială de Pensii este esențială depunerea tuturor documentele necesare (lista actualizată se regăsește pe site-ul CNPP);

– Dacă v-ați schimbat numele de familie și implicit codul fiscal este necesar să solicitați autorității italiene competente (Agenzia delle Entrate; misiunile diplomatice italiene în străinătate) unificarea respectivelor coduri fiscale;

– Dacă vă depuneți cererea la Casa Teritorială de Pensii de la locul de domiciliu, nu uitați să comunicați și eventualele nume de familie anterioare, inclusiv codul fiscal în baza căruia ați fost înregistrați ca și contribuabili la INPS. În cazul cererilor de obținere a pensiilor de urmași din Italia, solicitanții trebuie să comunice, de asemenea și codul fiscal italian. Dacă nu îl dețin și locuiesc în România se pot adresa Ambasadei Italiei.

– Vă sfătuim să vă păstrați documentația privind raporturile de muncă avute, respectiv contractele de muncă și statele de plată, pentru a le putea prezenta instituțiilor de asigurări sociale, în cazul de necesitate;

– Pentru a evita situații în care o persoană constată prea târziu că angajatorul nu i-a plătit asigurări sociale, pentru a iniția un demers pentru recuperarea acestora, prin depunerea unei plângeri la INPS în termenul legal de 5 ani, recomandăm să se verifice constant „estratto contro previdenziale”, direct pe site-ul www.inps.it sau cu ajutorul unui patronat;

– Pe site-ul INPS (www.inps.it) poate fi urmărit stadiul de soluționare al cererilor de obținere a prestațiilor, poate fi modificată posibilitatea de plată a acestora și, de asemenea, pot fi efectuate simulări ale viitoarei pensii, de aceea e foarte utilă înregistrarea pe respectivul portal.

Sursa: Material realizat de Ambasada României în Italia, Biroul atașatului pe probleme de muncă și sociale.