Români sezonieri în Italia: salariul în agricultură, procedura de angajare și recuperarea drepturilor bănești

Cetăţenii români se pot angaja în Italia în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni, fără a fi necesară obţinerea unei autorizații de angajare (permis de muncă). De asemenea, se bucură de aceleași drepturi la locul de muncă.

Conform unei campanii de prevenire derulată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru cetățenii români care aleg să desfășoare activități cu caracter sezonier în străinătate, contractul sezonier de muncă agricolă, încheiat pe durată determinată, poate viza:

 • executarea de lucrări pe termen scurt, sezoniere sau ocazionale;
 • executarea mai multor lucrări sezoniere și/sau mai multor faze de lucru, distribuite pe tot parcursul anului, cu o garanția minimă de ocupare de cel puțin 100 de zile într-un an;
 • în situația în care se depășesc 180 de zile efective de muncă în cursul unui an, lucrătorul poate solicita transformarea contractului cu durată determinată în contract cu durată nedeterminată, cu excepția cazului în care părțile au convenit să renunțe la această posibilitate.

Lucrătorii sezonieri trebuie să obțină de la autoritatea competentă (Agenzia delle Entrate) codul fiscal (codice fiscale).

Cu cel puţin o zi înainte de începerea propriu-zisă a muncii, angajatorul este obligat să transmită comunicarea obligatorie cu privire la începerea raportului de muncă la centrul pentru plasare în muncă competent/”centro per l’impiego” şi la institutele de protecţie socială competente (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială – I.N.P.S. şi Institutul Naţional de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale – I.N.A.I.L.), în conformitate cu prevederile legislaţiei italiene în domeniu.

Comunicarea trebuie să conțină informații privind lucrătorul (cod fiscal, nume, prenume, data și locul nașterii, rezidența/domiciliul), data angajării, data încetării activității, tipul contractului, calificarea profesională a angajatului, indicarea contactului colectiv de muncă aplicat și încadrarea profesională în funcție de care se stabilește salariul;

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Lucrătorii trebuie să solicite înscrierea în Registrul de evidenţă a populaţiei/„Anagrafe” de la nivelul Primăriei locale, în caz de şedere în Italia pentru o perioadă mai mare de 3 luni. Pentru ședere de până la 3 luni, pot solicita înscrierea în Registrul temporar de evidență a populației.

Salariul minim în agricultură este stabilit prin contractele provinciale de muncă (nu poate fi inferior celui stabilit prin contractul colectiv aplicabil la nivel național:

 • 874,65 euro – încadrare profesională area 3;
 • 1.173,06 euro – area 2;
 • 1.286,25 – area 1).

Munca suplimentară, peste programul normal de lucru, se plătește, aplicându-se o majorare, astfel:

 • Muncă suplimentară 25%;
 • Muncă în timpul zilelor de sărbătoare/duminica 35%;
 • Program de noapte 40%;
 • Muncă suplimentară în timpul zilelor de sărbătoare/duminica 40%;
 • Muncă suplimentară pe timp de noapte 45%.

Persoanele pentru care perioada contractuală a expirat, dar care nu și-au recuperat în integralitate drepturile legate de raporturile de muncă/persoanele care au lucrat fără forme legale/muncitorii care nu și-au primit drepturile prevăzute prin contract, trebuie să se adreseze inspectoratelor teritoriale de muncă pentru a semnala aspectele problematice din derularea contractului.

- Continuarea după publicitate - zandra.ro%20

Formularul de plângere, disponibil și în limba română. www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Richiesta poate fi transmis inclusiv prin email către Inspectoratul Teritorial de Muncă.