Românii din Italia pot primi alocație temporară („assegno temporaneo”) pentru copiii minori. Condiții de îndeplinit

Alocația temporară se acordă în Italia de către INPS nucleelor familiale care au copii sub 18 ani în întreținere și nu au dreptul la alocația pentru nucleul familial (ANF – Assegno per il Nucleo Familiare). Românii rezidenți, în calitate de cetățeni comunitari, au dreptul la această indemnizație. Cererea poate fi depusă până la data de 31 decembrie 2021.

Pentru cererile prezentate până la 30 septembrie 2021, alocația temporară va fi recunoscută și primită retroactiv începând cu luna iulie 2021. În cazul în care cererea se depune după acest termen, prestația va fi recunoscută începând cu prima zi a lunii în care se depune cererea.

Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie cetățean italian sau stat membru al Uniunii Europene sau membru al familiei cu drept de ședere;
  • să fie rezident în Italia, de cel puțin 2 ani, chiar dacă nu în mod continuu sau să aibă un contract de muncă cu durată nedeterminată sau cu durată determinată de cel puțin 6 luni;
  • să fie supus plății impozitului pe venit în Italia;
  • să aibă rezidența și domiciliul în Italia, iar copiii (până la împlinirea vârstei de 18 ani) să fie în întreținerea sa;
  • să aibă un ISEE valabil (indicator privind situația economică echivalentă).

Alocația se calculează în funcție de numărul de copii. Dacă într-un nucleu familial sunt cel puțin 3 minori, totalul alocației se majorează cu 30%. Valoarea alocației este invers proporțională cu valoarea ISEE: dacă ISEE este până la 7.000 de euro se primește 167,5 de euro pentru fiecare copil (217,8 de euro pentru familiile numeroase). De asemenea, alocația crește cu 50 de euro pentru fiecare copil minor cu handicap prezent în nucleul familial.

Exemplu:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
  • 2 copii minori și ISEE până la 7.000 de euro, alocația va fi de 335 euro (167,5 X 2);
  • 3 copii minori și ISEE de 15.000 de euro, alocația va fi de 376,7 euro (108,9 X 3).

Dacă familia beneficiază de Venitul de cetățenie (reddito di cittadinanza), alocația temporară se calculează scăzând din valoarea alocației cota din Venitul de cetățenie ce se cuvine pentru copiii minori.

Modalități de depunere a cererii:

  • pe site-ul INPS cu ajutorul coordonatelor de acces;
  • Contact center integrat – sunând la numărul verde 803 164 (gratuit de pe numere fixe) sau la 06 164 164 (contracost de pe mobil);
  • prin patronate, care asigură în acest sens servicii gratuite.

Alocația temporară se plătește lunar de către INPS: prin virament în contul bancar, direct la oficiul poștal, card bancar cu IBAN sau libret poștal pe numele solicitantului.