Șomajul în Italia pe timpul crizei provocate de coronavirus, termenele de depunere a cererilor au fost prelungite

Într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, Ambasada României în Italia vine cu informații deosebit de importante pentru muncitorii români din Italia. Printre acestea și unele referitoare la indemnizația de șomaj pentru care termenele de depunere a cererilor au fost prelungite, în urma crizei provocate de epidemie de coronavirus.

Termenul de depunere a cererilor pentru obținerea indemnizației de șomaj agricol aferent anului 2019 a fost prelungit până la 1 iunie 2020.

Pentru a putea beneficia de indemnizația de șomaj agricol, lucrătorii trebuie:

  • să fie înscriși pe listele nominale cu lucrători agricoli salariați (contractele cu durată determinată) în anul pentru care se solicită prestația sau să fi avut un raport de muncă cu durată nedeterminată pe o perioadă care nu acoperă întreg anul în care se solicită prestația;
  • să fie asigurați de cel puțin doi ani în sistemul asigurărilor de șomaj;
  • să fi lucrat cel puțin 120 de zile în ultimii 2 ani înaintea prezentării cererii.

Termenul de depunere a cererilor pentru obținerea indemnizației de șomaj NASPI și DIS – COLL a fost prelungit cu 60 de zile (de la 68 la 128 de zile) în cazul încetărilor involuntare a raporturilor de muncă, survenite în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020.

Pentru a beneficia de NASPI, lucrătorii care și-au pierdut involuntar locul de muncă trebuie:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
  • să aibă minim 13 săptămâni de contribuții pentru șomaj, în ultimii 4 ani anteriori pierderii locului de muncă;
  • să fi lucrat efectiv minim 30 de zile, în ultimele 12 luni anterioare pierderii locului de muncă, perioadă în care să fi fost plătită cel puțin contribuția minimă.

Cererile de obținere a indemnizațiilor de șomaj depuse în urma încetării involuntare a muncii survenită începând cu data de 1 ianuarie 2020, care au fost respinse pentru depășirea termenului de 68 de zile, vor fi reexaminate, din oficiu.

Se prelungește cu 60 de zile (în mod normal termenul este de 30 de zile) termenul pentru:

  • depunerea la INPS a cererilor pentru acordarea indemnizației anticipate NASPI („incentivo all’autoimprenditorialita” – Naspi in forma anticipata). Cererile pentru obținerea „incentivo all’autoimprenditorialita” (pentru activități autonome inițiate începând cu 1 ianuarie 2020) respinse pentru depășirea termenului de depunere, vor fi reexaminate, din oficiu;
  • comunicarea privind venitul anual estimat de către beneficiarii prestațiilor NASPI și DIS COLL în situațiile în care persoanele desfășoară o activitate autonomă/salariată/„parasubordonata” în timp ce beneficiază de respectivele indemnizații. Cazurile în care a intervenit decăderea din drepturi, din cauza faptului că beneficiarul nu transmisese venitul anual estimat, vor fi reexaminate din oficiu, dacă activitatea pentru care se impune transmiterea venitului anual estimat a fost demarată începând cu 1 ianuarie 2020.

Până pe 16 mai 2020 se suspendă:

  • obligațiile impuse beneficiarilor venitului pentru cetățenie (semnarea Pactului pentru Ocupare sau a Pactului pentru incluziune socială, participarea la cursuri de formare profesională, etc.) și ai NASPI, DISCOLL, șomaj tehnic (participarea la activități pentru a-și găsi un loc de muncă și la cursuri de recalificare profesională);
  • convocările transmise de centrele pentru ocupare a forței de muncă beneficiarilor venitului pentru cetățenie și ai NASPI.

Cererea pentru obținerea indemnizației de șomaj trebuie depusă în Italia, dar poate fi transferată apoi, în anumite condiții, în România.

@rotalianul