Șomajul în Italia pentru badante și menajere. Condiții de îndeplinit și modalitatea de depunere a cererii

Indemnizația de șomaj, cunoscută în Italia sub numele de Naspi, este o indemnizație socială la care au dreptul toți lucrătorii angajați, inclusiv cei din sectorul casnic, cum ar fi îngrijitoarele și menajerele.

Nu există nicio diferență birocratică sau formală între indemnizația de șomaj pentru îngrijitorii străini și indemnizația de șomaj pentru îngrijitorii italieni.

Condițiile de îndeplinit pentru a primi indemnizația de șomaj:

 • să fie concediate de către angajator;
 • să fi plătit cel puțin 13 săptămâni de contribuții INPS în ultimii 4 ani;
 • să fi lucrat cel puțin 5 săptămâni în ultimele 12 luni înainte de concediere, cu un minim de 24 de ore lucrate pe săptămână.

Indemnizația de șomaj (Naspi) se acordă numai dacă relația de muncă a îngrijitorului s-a încheiat din urma concedierii sau în cazul demisiei justificate („giusta causa”).

O lucrătoare poate demisiona pentru „giusta causa” în următoarele cazuri:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
 • neplata salariului;
 • hărțuire sexuală la locul de muncă;
 • modificări ale sarcinilor de muncă în defavoarea angajatei;
 • hărțuire morală;
 • schimbarea condițiilor de muncă după transferul angajatorului într-o altă locație;
 • transferul angajatului de la o locație la alta fără a exista „motive tehnice, organizatorice și de producție”;
 • comportamentul injurios al angajatorului față de angajat.

Pentru a solicita indemnizația Naspi, îngrijitoarea trebuie să depună o cerere la INPS în termen de 68 de zile de la data încheierii relației de muncă, utilizând unul dintre următoarele canale:

 • direct la INPS, dacă deține SPID sau PIN, adică datele de acces la serviciile electronice ale instituției;
 • adresându-se CAF și Patronatelor, care vor trimite cererea în mod gratuit, prin mijloace electronice;
 • sunând la numărul verde al INPS 8031664 pentru apeluri de pe telefon fix sau 06164164 pentru apeluri de pe telefon mobil.

Valoarea indemnizației de șomaj pentru îngrijitori este semnificativ mai mică comparativ cu alți lucrători, deoarece se ia în considerare salariul convențional stabilit de INPS. Pentru a calcula suma indemnizației, se ia în considerare salariul convențional total și numărul de săptămâni lucrate în ultimii 4 ani.

Începând cu a 91-a zi de șomaj, indemnizația de șomaj pentru îngrijitori scade cu 3% în fiecare lună.

Documentele necesare pentru indemnizația de șomaj a îngrijitorilor sunt următoarele:

 • document de identitate valabil și cod fiscal;
 • notificarea electronică de încetare a raportului de muncă – scrisoarea de concediere;
 • ultimii trei fluturași de salariu semnați;
 • formularul SR163 completat corect (formular în care trebuie să se indice codul IBAN al băncii sau oficiului poștal pentru a primi plățile de șomaj lunar);
 • ultimele 4 chitanțe Mav de contribuții plătite;
 • contractul de muncă, dacă prestarea muncii a fost pe o perioadă determinată.

Durata indemnizației de șomaj pentru îngrijitori este de maximum 24 de luni și este egală cu jumătate din numărul săptămânilor lucrate în ultimii 4 ani. Perioada de șomaj începe:

 • în a 8-a zi de la data încheierii relației de muncă, dacă cererea este depusă în termen de 8 zile;
 • în ziua imediat următoare prezentării cererii, în cazul în care cererea Naspi a fost depusă după a 8-a zi;
 • în cazul în care există perioade de boală, maternitate sau accident, indemnizația de șomaj pentru lucrătorii casnici începe în a 8-a zi de la sfârșitul evenimentului, dacă cererea este depusă în termen de 8 zile; în ziua imediat următoare prezentării cererii Naspi, dacă cererea este depusă după a 8-a zi.

În concluzie, indemnizația de șomaj Naspi pentru îngrijitorii la domiciliu este un drept acordat atât cetățenilor italieni, cât și străinilor, cu condiția ca aceștia să fie angajați legal și să îndeplinească condițiile stabilite.